Kezdőlap / Tudomány / A agy megrokkanásának hatásai

A agy megrokkanásának hatásai

Az agy segítségével valósul meg mindaz, amit mi „lelki életnek” nevezünk. Az emberek a művészetet, irodalmat, filozófiát és a történelmi tudományokat is segítségül hívták, hogy „fényt vessenek erre a homályra”. Mégis, a szellemi élet neurofiziológiai mechanizmusát ma is sötét homály takarja el előlünk.
A tudat nem létezhet a működő agy anyagán kívül. Az agy strukturális szervezettségének szintjétől függ a tudat visszatükröző képességének színvonala is. Egy és ugyanazon külső hatások a béka agyában „béka”-, a kígyó agyában „kígyó”-pszichikum formájában tükröződnek vissza; a tyúknak csak „tyúkesze” van, míg a majom agyában a világ már tökéletesebben tükröződik. Az ember tudata is agyának fejlődésével kapcsolatban alakul ki. Az agy vele született fejletlensége gyengeelméjűséget, az akarati szféra gyengeségét vonja maga után, ami a munkabeli koncentrációra való képtelenségben, a kezdeményezőkészség hiányában, késedelmeskedésben, teljes passzivitásban nyilvánulhat meg. Amikor a késő aggkorban az agy erősen „megrokkan”, gyakran öregkori szenilitás lép fel. A kéregalatti rétegek fölött (őrködő gátlások Ieépülése hisztériás rohamokban fejeződhet ki, amelyeket sírás, sikoltozás, görcsös rángatózás, esetenként megnémulás, sőt megvakulás kísér. A homloklebeny strukturális sérüléseinek esetében a betegek képtelenné válnak arra, hogy bonyolultabb viselkedési elhatározásokat alakítsanak ki, illetve őrizzenek meg emlékezetükben. Nincsenek tartós szándékaik és mellékes ingerek is könnyen elvonják figyelmüket, nem rendelkeznek kellő kontrollal önmaguk felett. Kezdeményezőkészségük foka csökken, viselkedésük szervezetlenebbé válik, görcsös nevetésben, ingerültség- és dühkitörésekben jelentkező érzelmi lobbanékonyság figyelhető meg náluk, s egyidejűleg eltűnik a fantázia alkotó játéka és az absztrakciós erő.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás