Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A Gulág-politika

A Gulág-politika

Az elégedetlenség és a bírálat hangjait, a„túlzások” elleni figyelmeztetéseket – akár kommunistától, akár párton kívüli szakembertó] jöttek – jobb esetben „jobboldali elhajlásnak”, rosszabb esetben szabotázsnak, diverziónak bélyegezték. Az elégedetlenkedőket letartóztatták, börtönbe csukták és kényszermunkatáborokba vitték. 1939-ben csaknem két és fél millió ember élt a GULAG (Goszudarsztvennoje upravlenyije lagerej – Táborok Állami Igazgatósága) táboraiban, egyharmaduk politikai okból került oda. 1921 és 1954 között több mint hatszáznyolcvanezer embert végeztek ki politikai okokból. (A bolsevik pártot érintő megtorlás hullámát érzékelteti, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja 1934-es, XVII. kongresszusa küldötteinek 80%-át öt éven belül kivégezték.)

A politikai „tisztogatás” méreteiről ellentétes adatok állnak rendelkezésre. Egyes becslések szerint a kollektivizálásnak és a terrornak kb. négy-öt millió halálos áldozata volt. Az egész sztálini korszakban feltehetően mintegy tizenkét-tizenhárom millió ember került a„gulag” világába. 1937 májusában a terror lesújtott a Vörös Hadseregre. Zárt hadbírósági tárgyalás után kivégezték Tuhacsevszkij marsallt és több más tábornokot. A tisztogatások során a Szovjetunió öt marsalljából hármat, a tizenhat hadseregtábornokból tizennégyet, és valamennyi tengernagyot kivégezték. Arz egész tisztikarnak kb. a fele esett áldozatul a terrornak.

A Sztálini személyi kultusz kialakítása
Mindez együtt járt az 1930-as években a szovjet politikai rendszer igen lényeges módosulásával is. Kialakult a sztálinizmus diktatúrája. A könyörtelen erőszak, a szélsőséges elvek és módszerek megváltoztatták a párt és az állam jellegét. Különösen súlyos következményekkel járt a nagyorosz sovinizmus, az állam szerepének túlhangsúlyozása és a „vezér” dicsőítése. A bolsevik párton belül is érvényesült az egyoldalú centralizmus, minden különvélemény ellenségesnek bélyegzése.
Sztálin úgy vélte, hogy hatalma tartóssá tétele érdekében ki kell irtania mindenkit, aki szembefordult, vagy esetleg szembefordulhat vele.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Temetkezés Pazirikben

Az Altaj-hegység sziklái számtalan, a környéken élő nomád lovas nép sírját rejti. Pazirik városa a …

Leave a Reply