Kezdőlap / Tag Archives: szovjetúnió

Tag Archives: szovjetúnió

A Szovjetunió külpolitikája az 1930-as években

Bár a Szovjetunió is a versailles-i békerendszer nagy vesztesei közé tartozott, az 1930-as évek közepén az adott területi viszonyok, a status quo elfogadását részesítette előnyben a változtatásra törekvő náci erőszakkal szemben. A„megbékéltetési politika” alternatívájának a kollektív biztonsági rendszer tűnt, amely minden résztvevő államnak – nagyságától függetlenül, – kölcsönös védelmi, segítségnyújtási …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az osztályharci ellentétek

Az osztályharc éleződésének elmélete1937-ben meghirdette azt az elméletet, (amely jegyében különben már az 1930-as évek eleje óta politizált), hogy a szocializmus pozícióinak erősödésével az osztályharc nem csökken, hanem állandóan éleződik. Továbbá az ellenség – egyéb lehetősége nem lévén – befészkeli magát a kommunista pártba, ahol kártevő tevékenységét akár hosszú ideig …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Gulág-politika

Az elégedetlenség és a bírálat hangjait, a„túlzások” elleni figyelmeztetéseket – akár kommunistától, akár párton kívüli szakembertó] jöttek – jobb esetben „jobboldali elhajlásnak”, rosszabb esetben szabotázsnak, diverziónak bélyegezték. Az elégedetlenkedőket letartóztatták, börtönbe csukták és kényszermunkatáborokba vitték. 1939-ben csaknem két és fél millió ember élt a GULAG (Goszudarsztvennoje upravlenyije lagerej – Táborok …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Sztálini „nagy áttörés”

Ötéves tervek Bevezették a tervgazdálkodás utasításos rendszerét, amelyben a gazdaság minden részletkérdését központilag előírt tervszámokkal, rendelkezésekkel kívánták szabályozni. Az iparosítás erőforrásait a mezőgazdaságban megtermelt értékek átszivattyúzása és a fogyasztás alacsonyan tartása révén teremtették elő.1929-től megkezdődött a kisgazdaságok felszámolása, a mezőgazdasági nagyüzemek, a kolhozok (kollektív gazdaságok) erőszakos módszerekkel és rohamtempóban történő …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Sztálini diktatúra kiépülése

A Szovjetunióban a hadikommunizmustól a NEP-politikáig A húszas évek elején a szovjet kormány a polgárháborús hadikommunizmus gazdaságáról áttért az ún. „új gazdaságpolitika” (az orosz rövidítése NEP) gyakorlatára. Ennek lényege az volt, hogy a gazdaság legfontosabb posztjai (közlekedés, nehézipar, hadipar, bányászat) állami tulajdonban maradtak, tere nyílt ugyanakkor a szabadpiacnak, az egyéni …

Érdekel a cikk folytatása? »

A New Deal az Egyesült Államokban

Keynes elmélete szoros kölcsönhatásban állott azzal a gazdaságpolitikával, amelyet Franklin Delano Roosevelt, az Egyesült Államok 1932-ben megválasztott demokrata párti elnöke kezdeményezett. A kongresszus Roosevelt elnökségének híres első kilencvenkilenc napja alatt tizenöt nagy jelentőségű törvényt fogadott el. Ez volt New Deal (új egyezség) néven ismertté vált program megvalósításának első, rajtaütésszerű akciója. …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Szovjetúnió megalakulása

1919 folyamán jelentős fordulat történt. Az intervenció kilátástalansága és az egyes csapatoknál (pl. a franciáknál) erősödő forradalmi mozgalmak miatt az antant katonái zömét kivonta az országból, a jórészt monarchista, fehérgárdista erőkre hagyva a szovjethatalom megdöntését. 1919 a nagy katonai sikerek éve lett a Vörös Hadsereg számára. Az év végére kiverte …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Szovjetúnió létrejötte

Az új koalíciós kormány Az új, koalíciós kormányban a bolsevikok mellett helyet kaptak a baloldali eszerek, a szovjetek központi végrehajtó bizottságában pedig jelentős erőt képviseltek az ellenzékiek, elsősorban a jobboldali eszerek és a mensevikek. Ugyanakkor erőszakkal feloszlatták az alkotmányozó nemzetgyűlést, amelynek többsége az 1918 januári alakuló ülésen elutasította az azonnali …

Érdekel a cikk folytatása? »