Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A Komitern új programja

A Komitern új programja

A Szovjetunió és a kommunista mozgalom is reagált a fasiszta veszélyre. A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa 1935-ben megállapította: jelenleg nem az a kommunista pártok feladata, hogy megdöntsék a kapitalizmust, hanem az, hogy megállítsák a fasizmus előretörését. E célból össze kell fogniuk minden antifasiszta erővel, elsősorban a szociáldemokrata pártokkal és valamennyi antifasiszta polgári szervezettel. Az önmagában helyes politika kibontakozását akadályozta az a terrorhullám, amely ezekben az években kezdődött a Szovjetunióban. A perek a régi, nemzetközileg ismert politikai és katonai vezetőgárda nagy részének kivégzésével zárultak.

A Spanyol polgárháború
Spanyolország 20. századi társadalmi és gazdasági helyzete sok rokonvonást mutatott a kelet-európai országokéval. Az ország későn és ellentmondásosan iparosodott. Vesztes forradalmakon bukdácsolva polgárosodott, így konzerválódott a nagybirtok és a katolikus klérus hatalma. Spanyolország agrárjellegű volt, a lakosság 70%-a dolgozott a mezőgazdaságban, s 45% (falun 70%) volt az írástudatlanok száma.
Az első világháborút követő forradalmi hullám után Primo de Rivera tábornok diktatúrát vezetett be, mely 1930-ban megbukott. 1931-ben polgári demokratikus forradalom megdöntötte a monarchiát. Az ország demokratizálásának első lépéseként kikiáltották a köztársaságot. Földreformot hajtottak végre, bevezették a kisebbségek autonómiáját. 1933-ban azonban a vezetés a jobboldali pártok kezébe került: sorra megsemmisítették a forradalom vívmányait. Ezért 1934-ben országszerte sztrájkokra került sor, majd októberben fegyveres felkelések robbantak ki, amelyeket megtorlás követett.
Az 1931-es forradalom vívmányainak védelmére, illetve továbbvitelérc 1935 végén baloldali pártok szövetsége alakult. Ebben részt vettek a kommunisták, a szocialisták, a szakszervezetek, a baloldali köztársasági polgári és nemzetiségi pártok, később csatlakoztak a spanyol földön nagy hagyományokkal rendelkező anarchisták is. Az 1936-os választásokon a népfront győzelmet aratott.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Temetkezés Pazirikben

Az Altaj-hegység sziklái számtalan, a környéken élő nomád lovas nép sírját rejti. Pazirik városa a …

Leave a Reply