Kezdőlap / Tag Archives: spanyol

Tag Archives: spanyol

A Lipicai ló

A Lipicai fajta létrejötte a 15-18. századra tehető. 1580-ban Belső-Ausztria főhercege alapította meg a ménest, mely az akkor Habsburg Birodalomhoz tartozó Lipicán került felállításra. A fajta elnevezése tehát a helységhez kötődik, ma Lipica Szlovéniában található meg. A tenyésztés során nem a katonai célok, vagy az ideális mezőgazdasági ló kitenyésztése volt …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Spanyol és a Közönséges ércesgyík

Spanyol ércesgyík Chalcides bedriagai Jegyei: a foltos ércesgyíkhoz nagyon hasonló, de kisebb faj. Feje kicsiny és kúp alakú, orra lekerekített. szeme pici, fülnyílása jól látható. Farka olyan hosszú, mint a teste, hegyes, lábai és ujjai rövidek. Hátoldala olajbarna, sárgásbarna, barna vagy szürke. Mintázata elszórt, fehéres, sötét keretbe foglalt szemfoltokból áll; …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Spanyol és az Ibériai faligyík

Spanyol faligyík Podarcis hispanica Jegyei: kicsiny, karcsú faligyík, hegyes orr, lapos törzs és mérsékelten hosszú farok jellemzik. A hát alapszíne többnyire barna vagy szürkésbarna, ritkábban zöldes, világos vagy sötét pontozás vagy rácsminta díszítheti, illetve sötét középvonal és (főleg a nőstényeknél) élénk világos és sötét hosszanti csíkozás húzódhat rajta. A testoldal …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Zebra és a Spanyol fogasponty

Zebra-fogasponty Aphanius fasciatus Jegyei: teste mérsékelten nyújtott, oldalról kissé lapított, feje fölülről összenyomott. Szájnyílása kicsi, rézsút felfelé irányuló; állkapcsain apró, háromhegyű fogak ülnek. Pikkelyei nagyok, 25-30 egy hosszanti sorban; oldalvonala nincs. A csaknem farokállású hátúszó 10-13, a farok alatti úszó 9-12 sugárral: zsírúszója nincs; farokúszója lekerekített. Színezete: a hím oldalain …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Görög és a Spanyol cselle

Görög cselle Phoxinellus slymphalicus Jegyei: teste erősen nyújtott, oldalról erősen lapított, orra tömpe, szájnyílása ferdén kissé felfelé irányul, végállású. Oldalvonala tökéletlenül fejlett, csak az első 2-13 pikkely fölé nyúlik; egyéb bélyegek mellett (testfelépítés, pikkelyezettség) ezért is hasonlít annyira a hazánkban is gyakori kurta baingra, korábban ebbe a nemzetségbe is sorolták. …

Érdekel a cikk folytatása? »

Spanyol fasizmus

1933. október 29-én José Antonio (az egykori diktátor, Primo de Rivera fia) létrehozta a Spanyol Falange (FE) politikai szervezetét… 1933 decemberében programszerűen meghirdették a Falange Alapelveit. Ezek szerint Spanyolország „nem terület, nem is férfiak és nőktömege”, hanem „oszthatatlan sorsközösség”, amelynek világjelentőségű küldetést kell betöltenie. Az őt alkotó egyének, osztályok és …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Komitern új programja

A Szovjetunió és a kommunista mozgalom is reagált a fasiszta veszélyre. A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa 1935-ben megállapította: jelenleg nem az a kommunista pártok feladata, hogy megdöntsék a kapitalizmust, hanem az, hogy megállítsák a fasizmus előretörését. E célból össze kell fogniuk minden antifasiszta erővel, elsősorban a szociáldemokrata pártokkal és valamennyi …

Érdekel a cikk folytatása? »

Spanyol zöldgyík Lacerta schreiberi

Jellegzetességei: közepes termetű gyík, koponyája masszív alkatú, törzse zömök, végtagjai izmosak, farka hosszú. A hímek alapszíne világos- vagy sötétzöld. sűrű, apró fekete pettyekkel borítva. hasoldaluk pedig élénk-sárga vagy zöldes, szintén fekete mintázattal. A nőstények háta is zöld vagy gyakran inkább barnászöldes, többnyire nagy, fekete, hosszanti csíkokat alkotó foltokkal, oldalukon pedig …

Érdekel a cikk folytatása? »

Éleshátúgyíkok

Fekete éleshátúgyík Algyroides nigropunctatus Jegyei: karcsú, magas homlokú gyík, hátán nagy, ormós pikkelyekkel és hosszú farokkal. A hát fahéj- vagy sötétbarna, fekete pettyek nélkül. A hímek torka és nyaka mélykék, narancsvörös hasuk közepén gyakran sárga folt látható. A nőstények kisebbek, hasuk sárgászöld vagy fakó narancsszínű. A teljes hossz 180-210 mm. …

Érdekel a cikk folytatása? »