Kezdőlap / Társadalom / Házasság / A korszerű szülői szerep elsajátítása

A korszerű szülői szerep elsajátítása

A szocialista családmodell sokat hangoztatott eszménye nemcsak a családtervezést és a 2-3 kívánt gyermeket foglalja magában, hanem az egyenrangúságra épülő családstruktúrát és a korszerű szülői szerepmagatartást is. A család szocialista jellege elsősorban demokratikus, szabad légköréből és a társadalom felé való nyitottságából adódik. Ez a nyitottság teszi lehetővé, hogy a szocialista társadalmunk értékei – a kollektivizmus, a demokratizmus, a humanizmus stb. – a család közvetítésével is, vagyis az elsődleges kiscsoport által megerősítve eljussanak az egyénhez, gyorsabban és biztosabban beépüljenek a családtagok személyiségébe.
A szülői szerep korszerűsítése komoly önnevelést, a szemlélet és magatartás tudatos fejlesztését igényli mindkét házastárs részéről. Különösen a férjek számára akad sok tanulnivaló, ha meg akarnak felelni a „modern apa” követelményeinek. Ennek első lépése, hogy fölismerjék az apaság jelentőségét, új tartalmát és az ezzel kapcsolatos felelősségüket. Némi túlzással azt mondhatnám, hogy az anyaság kultusza mellett meg kell honosítani az apaság kultuszát: be kell ivódnia a köztudatba, hogy apának lenni éppoly nagy és szép dolog, mint az anyaság…
A korszerű szülői szerep elsajátítása nem történhet spontánul, véletlenszerű hatásokra hagyatkozva, mert a korszerű családi nevelésnek még nincsenek hagyományai. Lehet, hogy egyes családok már kivételt jelentenek ez alól, de általában csak a belénk rögződött, patriarchális-tekintélyelvi beállítódások tervszerű leküzdésével válhatunk modern szülőkké. A ma ismeretes, főbb nevelési stílusok közül a demokratikus, „meleg-engedékeny”, azaz csak a legszükségesebb korlátozásokat alkalmazó, példamutatással és szeretettel irányító nevelés felel meg leginkább a szocializmust építő társadalom igényeinek.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás