Kezdőlap / Társadalom / Házasság / A nők „felszabadulása”

A nők „felszabadulása”

A házasság társadalmi intézmény, része a társadalom ún. felépítményének. Mint ilyen, viszonylagos önállósággal rendelkezik ugyan, de ha alapja, a társadalom gazdasági szerkezete, termelési viszonyai megváltoznak, akkor előbb-utóbb a házasságnak is át kell alakulnia.
Nem szorul bizonyításra, hogy századunkban már eddig is hatalmas arányú és jelentőségű társadalmi változásokra került sor. A technika fejlődése következtében az ipari fejlődés szinte ugrásszerűen felgyorsult; új iparágak bontakoztak ki, és megnövekedett a munkaerőigény. Ezért egyre többen költöztek a falvakból a városokba, s a régi, zárt közösséget otthagyva, életformát is cseréltek. A városiasodás szükségképpen fellazította, bomlasztotta a faluról hozott szokásokat, erkölcsi felfogást, köztük a párválasztási és házassági hagyományokat is. Lehetővé tette ugyanakkor a különböző szokások, értékrendszerek szembesítését, egymásra hatását, keveredését. A közlekedés könnyebbé válása és különösen a hírközlés fejlődése révén az emberek mozgási lehetősége (mobilitása) és tájékozottsága, látóköre egyaránt gyorsan bővült. De elősegítette ezt a tankötelezettség kiterjesztése is.
A gazdasági fejlődés igényei egyre inkább szükségessé tették a nők munkába állítását az eredetileg „férfiasnak” tekintett munkakörökben is. Bár a női munkát eleinte rosszul fizették, a nő mégis bizonyos gazdasági függetlenségre tett szert, s minden valószínűség szerint ez volt a legfontosabb tényező a házasság válságának kialakulásában. Ugyanis megszüntette vagy erősen csökkentette a nő gazdasági függőségét férjétől, s ezáltal mintegy kihúzta a talajt a hagyományos hatalmi struktúra alól.
Hatalmas lendületet adott ennek a folyamatnak a szocialista forradalom győzelme a világ egy részében. A szocialisták ugyanis kezdettől fogva célul tűzték ki a nők felszabadítását és a patriarchális viszonyok felszámolását. Közismert, hogy a szocialista országokban, így hazánkban is milyen sokat tettek és tesznek ennek érdekében. Ennek nyomán terjedőben van a férfiakat és nőket egyenlő mércével megítélő, szocialista erkölcs, és a tudományosan megalapozott, felvilágosult szemlélet.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás