Kezdőlap / Oktatás / A pedagógusok jogai és kötelezettségei

A pedagógusok jogai és kötelezettségei

A közoktatási törvény alapján pedagógusokat az alábbi jogok illetik meg:
– Emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása
– Személyének megbecsülése
– A tanítási módszerek, a tananyag, az alkalmazott tankönyvek, ruházat és más felszerelés meghatározása
– Oktatói tevékenységének elismerése
– A munkáját saját értékrendje szerint végezheti, de ennek elfogadására nem kényszerítheti a tanulókat
– Irányíthatja és értékelheti a tanulók munkáját minősítheti a tanulók teljesítményét
Szintén a közoktatási törvény határozza meg a pedagógusok kötelezettségeit. Ez alapján a pedagógusok kötelesek gondoskodni a tanuló testi épségének megóvásáról, tiszteletben kell tartaniuk a szülők és a gyermekek emberi méltóságát és jogait, gondoskodniuk kell a tanulók erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismeretek többoldalúan és tárgyilagosan kell közvetítenie.
Fontos, hogy adjon érdemi választ a tanulók és a szülők kérdéseire valamint megfelelően tájékoztassa mind a szülőket mind pedig a tanulókat. Az egészség megőrzéséhez és az etikus viselkedéshez, magatartáshoz szükséges ismereteket át kell adnia. Figyelembe kell venniük a a tanulók fejlettségét, tehetségét, képességeit és amennyiben szükség van rá, biztosítania kell a tanulók felzárkóztatását.
A közoktatási törvény módosítását követően a pedagógusokat titoktartási kötelezettség is terheli. A titoktartási kötelezettség nem csak a hatóságok irányában nyilvánul meg, hanem a szülők irányában is. A kötelezettség azokra az adatokra nem terjed ki, melyek a törvény alapján közölhetőek és továbbíthatóak.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A tanulók jogai és kötelezettségei

A tanulók jogai A tanuló egyik legfontosabb joga, hogy tiszteletben kell tartani az emberi méltóságát, …

Hozzászólás