Kezdőlap / Oktatás / Az Európai Unió létrejötte

Az Európai Unió létrejötte

Az Európai Szén- és Acél közösséget a II. világháborút követően Franciaország, Olaszország, Belgium, Hollandia, az NSZK és Luxemburg hozta létre 1951-ben. a cél a tagállamok közötti szén- és acél forgalom szabályozása volt, annak érdekében, hogy elkerüljenek egy újabb háborút Németország és Franciaország között.
Ezen hat tagállam 1957-ben hozta létre az Európai Gazdasági Közösséget, mely valamennyi iparágra kiterjedt. Létrejöttét követően egyre bővült. 1973-ban az Egyesült Királyság, Írország és Dánia is csatlakozott, Görögország 1981-ben, Portugália és Spanyolország 1986-ban, 1995-ben csatlakozott Finnország, Svédország és Ausztria majd 2004-ben további tíz tagállam csatlakozott köztük Magyarország is.
Magát az Európai Uniót 1993-ban a Maastrichti Szerződéssel hozták létre, az előbbi három közösségből, vagyis az ESZAK-ból, az EGK-ból és az EURATOM-ból. Az unió három pillérre épül, melyek különböző feladatköröket tartalmaznak. Az első pillér a közösségi pillér, mely az Uniót alkotó három közösséget tartalmazta, a második pillér A Közös Kül- és Biztonság politikát jelenti, a harmadik pillér pedig a Rendőrségi és Igazságügyi együttműködést valósította meg. A lisszaboni szerződés egyik jelentős újítása, hogy ezt a pilléres szerkezetet megszüntette, átalakította. A legtöbb Európai Uniós szerv székhelye Brüsszel, de persze ez nem általános érvényű. Például az Európai Központi Bank Frankfurtban székel, Hágában az EUROPOL míg az európai Számvevőszék és az Európai Bíróság Luxemburgban, az európai Parlament üléseit pedig Strasbourgban is tartják.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A pedagógusok jogai és kötelezettségei

A közoktatási törvény alapján pedagógusokat az alábbi jogok illetik meg: – Emberi méltóságának és jogainak …

Leave a Reply