Kezdőlap / Oktatás / A tanulók jogai és kötelezettségei

A tanulók jogai és kötelezettségei

A tanulók jogai
A tanuló egyik legfontosabb joga, hogy tiszteletben kell tartani az emberi méltóságát, személyiségét. Tilos a tanulóval szemben fizikai és lelki erőszakot alkalmazni, tilos a fenyítés, megalázó, embertelen bánásmód. A tanulót megilleti az önrendelkezési jog, családi és magánélethez való jog, a cselekvési szabadság és a személyiségének szabad kibontakozáshoz való jog. Joga van a tanulónak ahhoz is, hogy adottságainak, képességeinek, etnikai és nemzeti hovatartozásának megfelelő oktatásban részesüljön. Véleménynyilvánítási jog megilleti a tanulókat, de ez nem sértheti mások emberi méltósághoz való jogát. Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését tiszteletben kell tartani.
Anyagi helyzetétől függően jogosult kedvezményes vagy ingyenes tanszerellátásra, étkeztetésre, kollégiumi ellátásra.
A választható tantárgyak közül szabadon választhat, és ha van rá lehetőség a tanárt is megválaszthatja. A rendszeres egészségügyi felügyelthez és ellátáshoz is joguk van a tanulóknak.
A tanuló a jogainak megsértése esetén eljárást indíthat.

A tanulók kötelezettségei
Kötelesek a pedagógusok és mások jogait és emberi méltóságát tiszteletben tartani. Kötelesek részt venni a kötelező és a választott foglalkozásokon, tanulmányaiknak kötelesek eleget tenni. Saját és társai testi épségét és egészségét köteles megóvni és köteles elsajátítani az ehhez szükséges tudást. Ha megsérül, balesetet észlel, azt köteles jelenteni a tanárának vagy más alkalmazottnak. A rábízott és az általa használt eszközöket köteles megfelelően kezelni. Valamint a tanuló köteles tiszteletben tartani az iskola házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A pedagógusok jogai és kötelezettségei

A közoktatási törvény alapján pedagógusokat az alábbi jogok illetik meg: – Emberi méltóságának és jogainak …

Hozzászólás