Kezdőlap / Tudomány / A pszichikus energiák

A pszichikus energiák

A tudatnak a szervezet fizikai reakcióira való redukciója jellemzi a polgári pszichológia behaviourista irányzatát is (J. Watson). Néha pedig az eszmeit csak a társadalmi ember külvilágra irányuló tevékenységi formájának avagy módjának tekintik. Ezt a jellemzést sem lehet azonban elfogadni. Az eszmei nem maga a tárgyi tevékenység, hanem csak annak szellemi aspektusa. Az eszmeinek a tárgyi tevékenységre való redukciója még nem vezet ki a vulgáris tnaterializmusnak és behaviorista válfajának korlátai közül.
A vulgáris materializmus egy másik válfaja szerint a pszichikai nem más, mint különlegesen finom energia, mely a világegyetemben lebeg (C. Stumpf). Egyesek ezen túlmenően azt is feltételezték, hogy minden energia pszichikus természetű. „A lelki világ s ennek szubjektív formája, a mi »Énünk«, csupán egyszerű válfaja az egységes világenergiának.” Ezen a síkon igyekeztek aztán magyarázatot adni az olyan, mind ez ideig rejtélyes jelenségekre, mint a telepátia és a telekinézis, azaz „a gondolatok térbeli átvitele” és „a dolgok mozgatása a gondolat és az akarat ereje által—. E felfogás szerint a leadó és a
felvevő agyát eleddig ismeretlen, specifikus mezők kapcsolják össze (ezeket nevezik pszichikus energiának), és ezek adják át képmások, gondolatok, érzelmi állapotok és szándékok formájában az információt. Úgy vélik, hogy éppen ezáltal sikerül egy teljesen monista világfelfogást kialakítani. A pszichikainak ez az értelmezése azonban lehetetlenné teszi tartalmi szempontból történő megértését.
A marxista filozófia egyes képviselői is hajlanak arra, hogy a gondolatot, a pszichikait az anyag mozgásformájának vagy egyszerűen anyagi folyamatnak tekintsék. Ez a mechanisztikus álláspont nyilvánul meg abban az állításban is, miszerint gondolataink és érzeteink lényegében nem mások, mint reflexek. I.P. Pavlov például azt hangoztatta, hogy „a »magasabb idegi« jelző ugyanazt jelenti, mint a »pszichés« jelző”. A reflex azonban nem pszichikai, hanem fiziológiai jelenség, a pszichikum megjelenésének módozata vagy idegi mechanizmusa.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás