Kezdőlap / Társadalom / Házasság / A szülői szerep és a képességek

A szülői szerep és a képességek

A gyermekvállalás érett motívumai rendszerint együtt járnak a szülői szerep megfelelő betöltéséhez szükséges képességekkel. De az is előfordulhat, hogy a családalapítási érettség e két tényezőcsoportja nincs összhangban egymással.
Pedig nem elegendő kívánni és vállalni a gyermeket – még érett és sokoldalú indítékok alapján sem! -, ha nem rendelkezünk a jó szülő képességeivel, akkor a szülői szerep kudarcok forrása lehet. Igaz, a szülői képességek jelentős része csak „menet közben”, a szülői szerep gyakorlása során fejlődhet ki, hiszen nincs képesség gyakorlás nélkül. De csak az fejlődhet ki, ami legalább csírájában, alapjaiban megvan. Ezért olyan fontosak az „előgyakorlatok”-pl. a kisebb gyermekekkel való foglalkozás (ami úttörő- vagy KISZ-feladat is lehet!) -, továbbá az elméleti felkészülés keretében biztosított „próbacselekvések”, és általában a személyiség felnőttes szintű fejlettsége, a társadalomba való beilleszkedés (szocializáció) megalapozása. A szülői szerephez szükséges képességek nagy része a házastársi szerep jó betöltéséhez is elengedhetetlen. Ilyen részképességek pl. a gondoskodási és segítőkészség, a beleélő készség, az alkalmazkodási készség stb.
A szülői szerepre való lelki érettség tehát a személyiség viszonylag magas fejlettségét igényli, de a szülővé válás elő is segítheti a megfelelő képességek fejlődését, ha megvannak a szükséges alapok. (Ez egyébként bizonyos fokig a motivációra is érvényes.) Különösen a nő személyisége gazdagodhat sokat, gyakran szinte ugrásszerűen fejlődik azáltal, hogy anyává lesz. A gyermekvárás, a szülés és gyermekgondozás nemcsak nagy élmény, hanem tanulási folyamat is, az anyai szerep elsajátításának „tanfolyama”, amely mozgósítja a nő belső erőit és gyakran újszerű, sőt meglepő teljesítményekre teszi képessé. Az anyagyermek viszony sajátos intim kapcsolat, amely újfajta viselkedést, nagy türelmet és alkalmazkodást igényel a nőtől, de az új feladatok teljesítése sikerélményt is jelent, érzelmileg kiegyensúlyozottabbá, humánusabbá és megértőbbé teszi a nőt. Sok pszichológus szerint az anyaság átélése, gyakorlása egyenesen nélkülözhetetlen a nő személyiségének teljes kibontakozásához.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A gyermekvállalás előtti kor

A családtervezés lényegéből következik, hogy a gyermekek megszületése akkor optimális, ha a biológiai (testi érettség), …

Hozzászólás