Kezdőlap / Tudomány / A tudat alkotó aktivitása

A tudat alkotó aktivitása

A tudat minden eleme képvisel, reprezentál valamit. Az ember lelki világában a pszichikus elemek állandó átkombinálódása megy végbe, új és új pszichikus komplexusok alakulnak ki – egyesek a logika törvényei szerint, mások a produktív képzelőerő mind ez ideig kevéssé ismert normáinak megfelelően, vagy az intuíció és az érzések nem kevésbé rejtélyes „logikája” alapján stb.
Tehát a tudat egységes egész, amely feltételezi a benne végbemenő események meghatározott rendszerszerűségét.
De ahhoz, hogy megérthessük ezt a természetét, szükség van arra, hogy alkotóelemeire tagoljuk, s ezeket külön-külön elemzésnek vessük alá.
Az ember igazi belső világát az alkotja, amit ő maga fejlesztett ki és tökéletesített magában aktívan működő képességek gyanánt. A tudatos visszatükrözés – ahogy különben minden pszichikus visszatükrözés általában – nemcsak azt követeli meg, hogy az embert hatások érjék a külső dolgok részéről, hanem azt is, hogy ő maga aktívan hasson a világra. A tudat aktivitása a szelektivitásban nyilvánul meg. A dolgok sokaságából a tudat kiválaszt egyet vagy néhányat, és csak ezeket teszi a maga tárgyává.
Meghatározott szituációkban megelőző beállítódás jön létre: a receptív rendszer megfelelő módon felhangolódik, a figyelem élessé válik és egy pontra irányul. Ez az észlelés nagyfokú aktivitásának és szelektivitásának a megnyilvánulása. Még a tudatalatti észleletek is aktív-szelektív jellegűek. A különféle benyomások özönlő áramába a tudat aktívan egy meghatározott rendet visz bele. Az ember tudatában úgy kötheti össze és bonyolíthatja gondolatait, hogy ezek nemcsak a visszatükrözött tárgyak és kapcsolataik kópiáinak bizonyulnak, hanem átalakított reprodukcióiknak is, amelyek segítségével a gondolat elébe vág az események természetes menetének. És ez esetben a tudat a valóság közvetlen visszatükrözéséből eszmévé alakul át, amely az életben való gyakorlati megtestesülésre törekszik.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás