Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Anyasági tanfolyam

Anyasági tanfolyam

A múlt század második felében, az ún. viktoriánus korszakban mind nyilvánvalóbbá váltak a polgári házasság ellentmondásai és torzulásai; ezzel párhuzamosan egyre erősödött ennek az intézménynek a bírálata, különösen a marxizmussal egyesült munkásmozgalomban és a nőmozgalomban. Az utóbbinak jeles képviselője volt a századforduló körül a svéd Ellen Key, akinek A szerelemről és házasságról c. könyve német és angol nyelvterületeken is nagy visszhangra talált. Ellen Key szerint a szerelem fontosabb, mint a házasság, amely csak akkor és addig indokolt, amíg a szerelem fennáll. A válást ezért teljesen szabaddá kell tenni, viszont felelősségteljesebbé kell tenni a szabad párválasztást pl. azáltal, hogy mindkét félnek orvosi igazolást kell bemutatnia a házasságra való alkalmasságáról. Javasolta a„törvénytelen gyermek” fogalmának eltörlését, s azt, hogy az anyák minden gyermekük születésekor .egy évig állami ellátásban részesüljenek (feltéve, hogy sikeresen elvégeztek egy „anyasági tanfolyamot”).
Századunk első évtizedében ugrásszerűen megnőtt a házassággal és a nemi élettel foglalkozó, tudományos művek száma, s néhány kivételtől eltekintve (ilyen volt pl. a már említett Weininger Nem és jellem című, nőellenes könyve) színvonaluk és szemléletük mai mércével is sok szempontból korszerűnek mondható. Olyan kiváló szexológusok kezdték meg működésüket ebben az időben, mint Havelock Ellis, Sigmund Freud, August Forel vagy lvan Bloch. Ugyanakkor egyre-másra alakultak a nővédelmi és anyavédelmi, valamint a szexuálreformot sürgető társaságok. E társaságok fő célja az volt, hogy a nők a férfiakkal egyenlő jogot kapjanak, nemcsak a munkavállalásban és a közéletben, hanem a nemi életben és a házasságban is. Sajnos, a lelkes reformerek alig rendelkeztek társadalmi befolyással, s ezért a gyakorlatban igen kevés eredményt értek el. Mind többen jutottak viszont arra a felismerésre, hogy a nemi és házassági viszonyok gyökeres megváltoztatása csakis a társadalmi viszonyok forradalmi átalakítása útján lehetséges.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A gyermekvállalás előtti kor

A családtervezés lényegéből következik, hogy a gyermekek megszületése akkor optimális, ha a biológiai (testi érettség), …

Hozzászólás