Kezdőlap / Tudomány / Az ész a logikai megértés legmagasabb foka

Az ész a logikai megértés legmagasabb foka

Marx volt az első, aki valóban mélyen definiálta az észt, amikor úgy jellemezte, mint azt „az egyetemes liberalitást, amely minden dologhoz úgy viszonylik, ahogy azt annak lényegi jellege megköveteli.
Egészen a legutóbbi időkig a marxista filozófiai és pszichológiai irodalom nem fordított külön figyelmet az értelem és ész fogalmainak elemzésére. E tenninusokat nem kategoriális értelemben, hanem mintegy a gondolkodással, az intellektussal szinonim fogalmakként használták. Csak nem régóta kezdték valóban intenzíven vizsgálni az „értelem” és „ész” fogalmait. Számos munka jelent meg e témáról, amelyek azt fejtegetik, hogy az értelem a logikai megértés alacsonyabb foka. A köznapi utilitarisztikus gondolkodást értjük elsősorban ezen, amelyet érzéki konkrétság jellemez, és amely a gyakorlati haszonra irányul. A mindennapi élet alapját alkotó képzetek, fogalmak többsége abból áll, amit értelemnek vagy józan észnek neveznek.
Az ész a logikai megértés legmagasabb foka, az elméleti, reflexív, filozofikusan gondolkodó tudat, amely széles általánosításokkal operál és az igazság legteljesebb és legmélyebb ismeretére irányul. A gondolkodás az ész szintjén megszabadul a megmerevedett értelmi formáktól és tudatosan szabaddá válik. Ezen a szinten a szubjektív eléri az objektívvel való maximális egységét, a visszatükrözés teljességének és sokoldalúságának, továbbá az elméleti és gyakorlati gondolkodás egységének értelmében. Itt nyerik el az ismeretek a legmélyebb és legáltalánosabb jelleget. Az ésszerű tudat mélyen dialektikus folyamat.
A gondolkodás hatékonysága függ az ember múltbeli tapasztalatától, értékeléseinek realisztikus voltától és intellektuális képességeitől, ami viszont a maga részéről feltételezi a gondolkodás, az érzések és az emberi viselkedés optimális megszervezésének képességét.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás