Kezdőlap / Tudomány / Az eszmei átváltozik reálissá

Az eszmei átváltozik reálissá

A tudat alkotó aktivitása megjelenik a produktív képzelőerő aktusaiban, a fantáziában, a kutató tevékenységben, amely eredeti vélekedések és hipotézisek kialakításának és ellenőrzésének útján, elméletek létrehozásán keresztül törekszik az igazság feltárására, továbbá a kognitív tartalmú elemek alkotó kombinációjában és új eszmék, eszmények kialakításában, a gyakorlati tevékenység s maguk a pszichikus folyamatok szellemi vezérlésében.
Az objektív világ hatást gyakorol az emberre, visszatükröződik a tudatában, eszmeivé alakul át; másrészről a tudat testet ölt a valóságban, az ideális reálissá változik. Már Hegel megjegyezte, hogy az emberi ész nemcsak hatalmas, hanem fortélyos is. Az ész csele abban áll, hogy technikai találmányok segítségével arra bírja a természet tárgyait, hogy egymásra hassanak, és eközben saját célját valósítja meg. A természet erőit az ember saját céljai realizációjának eszközévé változtatja. Sok dolog, amelyet környezetünkben találunk, voltaképpen nem más, mint a tudás erőinek eltárgyiasulása.
Az ember pszichikus tevékenysége rögzítődik és eltárgyiasul. Ennek során a tevékenység eredményének belső képmása – e folyamat ösztönzője és szabályozója – testet ölt a termékben. „Az eszmei átváltozik reálissá – mély gondolat: nagyon fontos a történelem szempontjából. De az ember személyes életében is látható, hogy sok igazság van ebben.”
A tervbe vett cselekvés posztulált eredménye valami jövőbeli. Ugyanakkor mind a prognózis, mind a program, sót a cselekvés koordinációja is a múltbeli – egyéni és történeti – tapasztalatra támaszkodik – igaz, aktívan átalakított formában. Az aktivitás elve megjelenik a szükségelt jövő cselekvési feladat alakjában történő modellálásában, valamint e cselekvés interpolált programjának megvalósításában, a külső akadályok leküzdése és a célul kitűzött eredményért folytatott harc során.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás