Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Az új életstílus perspektívái

Az új életstílus perspektívái

Az előzőekben vázlatosan áttekintettük a házasság várható fejlődésének fő jellemzőit; azt a tendenciát, amely a nyitottá, rugalmassá, egyenrangúvá válás irányába mutat. A „nyitott házasság” fogalma nem a fejlődés egyik lehetőségét jelenti a sok közül, hanem a jövőre jellemző házasságformák fő sajátosságára utal.
A házasságnak ugyanis, mint láttuk, van jövője. Méghozzá többféle jövője van, mert a jövő társadalmát minden jel szerint a különböző egyéni igények szabad kibontakozása fogja jellemezni. Bizonyára megtalálható lesz még sokáig a hagyományos típusú, zárt jellegű házasság is, de egyre csökkenő arányban. Ezzel párhuzamosan a nyitottság különböző fokain álló – de a hagyományoshoz képest egészében nyitottnak tekinthető – házasságok aránya fokozatosan emelkedni fog. Ez az átalakulási folyamat már elkezdődött; a kérdés inkább csak az, hogy milyen perspektívái vannak mind egyénileg, mind társadalmilag, a várható előnyök és az ugyancsak várható nehézségek szempontjából egyaránt.
Vannak-e belső korlátai a házasság nyitottá válásának?
Ez alapvető kérdés. Gyakran előfordul – magam is hallottam jó néhány esetről -, hogy házaspárok kísérletet tesznek házasságuk korszerűsítésére, de miután ez nem sikerül, arra a belátásra jutnak, hogy lehetetlenre vállalkoztak. Vagyis saját kudarcukat a nyitott házasság kudarcának tekintik, és igyekeznek érveket találni a feladat megoldhatatlanságának bizonyítására.
Érvelésük legtöbbször az „emberi természetre” hivatkozik. Olyasmiket mondanak, hogy a nyitott házasság megvalósíthatatlan, mert az ember vele születetten monogám természetű, mert a féltékenységet nem lehet leküzdeni, mert a szabadság anarchiához és a házasság széteséséhez vezet stb. Mások viszont azzal érvelnek, hogy a társadalom sohasem tűrheti el a házasság tetszőleges értelmezését és alakítását, a társadalomnak érdeke, hogy a házasság többé-kevésbé zárt maradjon.
A kérdés tehát az, hogy vannak-e olyan, az emberi természetből vagy társadalmi szükségszerűségből eredő, korlátozó tényezők, amelyek kilátástalanná vagy valószínűtlenné teszik a nyitott, korszerű házasság nagyobb arányú térhódítását?
Ezt a kérdést végső soron a jövő, a gyakorlati élet fogja megválaszolni.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A gyermekvállalás előtti kor

A családtervezés lényegéből következik, hogy a gyermekek megszületése akkor optimális, ha a biológiai (testi érettség), …

Hozzászólás