Kezdőlap / Tag Archives: élet (page 5)

Tag Archives: élet

A tudat okkult útja

Sokszor az a problémánk, hogy az élet polaritásait ellentéteknek, és nem egymás kiegészítőinek tekintjük. Amíg azonban az életnek és egyben önmagunknak az egyik oldalát jónak, a másikat pedig rossznak tekintjük, addig nagy nehézséget fog okozni, hogy tudatos egységet alkossunk a saját kettősségünkből. Nem tudjuk megengedni azt, ami azonban az engedélyünk …

Érdekel a cikk folytatása? »

A test és a lélek összetartozik

Napjainkban sokan élnek közülünk abban a meghasonlottságban, amely olyan állapotot jelent, amikor a belső és a külső igazság már nem áll összhangban. Régi igazságot cipelünk magunkkal, amellyel külsőleg is azonosulunk. Belsőleg azonban ennek az igazságnak sok része már régóta nem helytálló a számunkra. Ennek a következménye pedig a nyugtalanság, a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Igazság és igazságok

Mennyire könnyen fogadjuk el irányadónak a már ismert igazságokat, és közben elfelejtjük, hogy az igazságnak nemcsak különböző síkjai vannak, hanem időről időre, a mindenkori megértésünknek megfelelően, új formában is kell megjelennie. Minden ember a saját gondolat- és képzeletvilágának a rabja, mert ennek a segítségével építünk fel olyan barikádokat, amelyek kizárják …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudat evolúciójának kora

Az evolúció szót is, amely a lemuriai évmilliók során csakis a test, a fizikai forma kialakulását jelentette. Először fel kellett építeni a burkot. Amikor aztán az ember természeti birodalmának az evolúciója a forma tekintetében elért végpontjára, megkezdődött a tudat evolúciójának a kora az érzelmek szintjén, ami az érzések kibontakozását jelentette. …

Érdekel a cikk folytatása? »

A belső függetlenség

A tudat annak a törekvésnek a révén tágul ki, hogy mindig azt vágyunk elérni, ami felettünk áll. De nehézkesek vagyunk, és ez nehéz út. Ezért olyan lassú, hosszú és fáradságos az evolúció ösvénye. Hiszen az előre vezető út mindig a lemondás útja. A lemondás voltaképpen elengedést, függetlenséget, és egy belső …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudat és az érzelmek síkja

Napjainkban a legtöbb ember a tudatával még elsősorban a fizikai Földön van otthon. De vajon hányan tudnak közülük már uralkodni is a tudatnak ezen a síkján? Ugyanez a helyzet azokkal is, akiknek a tudata az érzelmek síkjával van összekötve. Az érzelmi test az a test, amelyet olyannyira fontosnak tartunk, és …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudatváltozás folyamata

A tudatváltozáshoz általános nyitottságra van szükség. A tudósok, filozófusok, gondolkodók, tanárok és kutatók a tudomány minden területén a saját lehetőségeik keretein belül keresik az utakat és eszközöket arra, hogy mindig új módon érthessék meg az új “valóságokat”. Mert az erre való hajlandóság révén megváltozik a jelenlegi valóság, vagy a mikroszkóp …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az idegrendszer és a lélek kapcsolata

Az idegrendszer, amelyen keresztül a lélek megnyilvánul, egyben összekötő kapocs is a lélek és a fizikai hordozó között. Az új korszaknak az lesz a legfontosabb jellemzője, hogy egy re inkább az együttélés új formájára fogunk törekedni a politikában, a gazdaságban, a vallásban és a szociális szervezetekben, és ebből kiindulva nagyobbra …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudat növekedése

Az egész világon egyre fokozottabban terjed az a nézet, hogy az emberiség alapvető tudati változáson megy át. Ez már abban is megmutatkozik, hogy sokan fáradhatatlanul dolgoznak a tudat lényének a kutatásán. Megpróbálják felismerni a tudat, a gondolkodás és az agy összefüggéseit, és igyekeznek megérteni, hogy milyen hatást gyakorol ez a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az evolúciós szolgálat

Miközben szolgálunk, megváltozunk, és a mesterek, akik figyelemmel kísérik ezt a folyamatot, lehetőséget is adnak az erre kész embernek, és egy adott tevékenységi területre irányítják. A mesterek a munkájukat a „nagy szolgálatnak” nevezik. Azért öltenek testet egy bolygón, mert a segítségre irányuló vágy él bennük. Ők csakis azért vannak itt, …

Érdekel a cikk folytatása? »