Kezdőlap / Tag Archives: ipar

Tag Archives: ipar

Mellhártya-daganat

A mellhártya vékony, sima, nedves lemezrendszer. A kettős falú zsák egyik lemeze, a fali mellhártya a mellkas belső felszínét, másik lemeze, a zsigeri mellhártya a tüdőt borítja. A két lemez gyakorlatilag egymáson fekszik, a lemezek között úgynevezett virtuális rés van, melyet folyadék tölt ki. A folyadék biztosítja a mellhártyalemezek egymáson …

Érdekel a cikk folytatása? »

A városiasodás kezdetei

A városiasodás az 1780-as éveket követően vált számottevővé és az ipari forradalom hatására történt meg. Míg az ezt megelőző években a népesség csupán 20%-a élt városokban, a 18-19. századra már ez az arány kiegyenlítődött 50-50%-ra, mely igen jelentős változásnak tekinthető. A falvakból való beáramlás a városokba azzal magyarázható, hogy a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az ipari forradalom kezdete

Az ipari forradalom a 18. század egyik legmeghatározóbb eseménye, mely hatalmas népességi és gazdasági fejlődéssel járt. A forradalom Nagy-Britanniában vette kezdetét, mely nem sokkal előtte született meg (1707) Anglia, Skócia és Írország uniójából. A fejlődés a mezőgazdaságból indult ki. A 18. században számos fejlődés érte a mezőgazdaságot: a hagyományos háromnyomásos …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Bethlen kormány bukása

A birtokos parasztság közötti politikai erjedés több új parasztpárt megalakulásához vezetett. Ezek közül a legnagyobb befolyásra a Független Kisgazda-, Földműves és Polgári Agrárpárt tett szert, amely 1930 decemberében szerveződött meg. A(közkeletű nevén) Független Kisgazda Párt lényegében a régi Nagyatádi-féle kisgazdapárt követeléseit újította fel, így megalakulása jelentős hatást gyakorolt a válság …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az ipari válság

Az ipari válság nem egyformán sújtotta az egyes ágazatokat. A legerősebben a túlnyomórészt termelőeszközöket gyártó iparágak, a vas-, a fém-, a gépkocsigyártás és az építőanyag-ipar érezte meg a krízist. A válság mélypontján a termelés az 1929-esnek mintegy a felére esett vissza. Alig érezte meg viszont a válságot a textil, a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Kasztos társadalom

A felfelé irányuló áramlás, vagyis a szülőkénél magasabb rétegbe való emelkedés lehetősége nagyon korlátozott maradt. Az érettségi bizonyítvány és az egyetemi diploma megszerzése – ami belépőjegy lehetett az úri világba – a kétkezi dolgozók gyermekei számára igen nehéz volt. Legfeljebb a négyosztályos polgári iskolát vagy valamilyen szakiskolát végezhették el, ami …

Érdekel a cikk folytatása? »

Alacsony életszínvonal

Élelmiszerekre a munkásháztartások kiadásainak több mint 50%-át költötték. Ez az arány önmagában is a szűkös életvitel egyik mutatója. Ha egy családban több kereső volt, a fogyasztás színvonala akkor is alacsony maradt. Különösen kevés hús, tojás, tejtermék került a munkások asztalára, viszont sok lisztes, alacsony fehérje- és vitamintartalmú, de az éhséget …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Munkásság

A városi proletáriátus a háború előtt a lakosság 17%-át, 1930-ban pedig már 29%-át tette ki. A gyarapodás fő forrása a faluról történt fölvándorlás volt. A létszámnövekedés mögött ugyanakkor az ipari struktúra és a munkásosztályon belüli arányok változása is meghúzódik. Ennek összetett hatása igen jól megmutatkozik az új iparágakban, pl. az …

Érdekel a cikk folytatása? »

A parasztok élete

Ha a paraszti népességen belüli arányokat nézzük, a két világháború közötti magyar paraszt jellegzetes típusa nem a birtokos paraszt, hanem a törpeparcellás vagy a nincstelen agrárproletár volt. Kereken hárommilliós rétege a paraszti népesség több mint kétharmad részét tette ki. Kialakulásában az iparosodás és az urbanizáció elégtelen volta játszotta a főszerepet. …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Parasztság

A föld- és parasztkérdés a magyar társadalmi fejlődés központi problémája maradt a két világháború közötti időszakban is. A kezdetleges munkaeszközökkel rendelkező kisárutermelő parasztság gazdaságaiban a család végzett minden munkát. Önálló megélhetést csak a legalább 15 holdas birtok nyújtott. Öt hold alatti töredékparcella pedig egyáltalán nem tudta eltartani tulajdonosát.Ruhára, kultúrára alig …

Érdekel a cikk folytatása? »