Kezdőlap / Tag Archives: szerződés (page 3)

Tag Archives: szerződés

Románia

Másként alakult a helyzet Romániában, ahol 1944. augusztus 23-án Mihály király a hadseregre támaszkodva eltávolította Ion Antonescu németbarát diktatúráját, és katonai kormányt alakított. A szovjet vezetés számára Románia és Bulgária – a Közép – Oroszországot a német térség felé fedező Lengyelország után – a védelmi övezet legfontosabb részeit alkották. A …

Érdekel a cikk folytatása? »

A békeszerződések diktátumjellege

A békeszerződéseket 1947. február 10-én írták alá Párizsban Bulgária, Finnország, Magyarország, Olaszország, Románia meghatalmazottai, valamint a velük háborúban állott államok képviselői. Bulgária elvesztette a háború idején Görögországtól és Jugoszláviától elvett területeket, és negyvenöt millió dollár jóvátétel fizetésére kötelezték. Viszont megtarthatta Dél-Dobrudzsát, amelyet 1940-ben szovjet és angol jóváhagyással foglalt el Romániától. …

Érdekel a cikk folytatása? »

Jugoszlávia

A teheráni csúcstalálkozón Churchill, Roosevelt és Sztálin megegyeztek abban, hogy Titót ismerik el és csak őt támogatják. 1942 végétől működött a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács, amely 1943 végén a végrehajtó hatalom gyakorlására létrehozta a Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottságot. Ez megvonta az emigráns kormány jogát az ország képviseletére, és megtiltotta 11. …

Érdekel a cikk folytatása? »

Lengyelország

1944 júliusában Lublinban szovjet kezdeményezésre megalakult a lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizottság, amely átvette a polgári igazgatást a németektől elfoglalt területeken. A Bizottság 1944 decemberében a Lengyel Köztársaság Ideiglenes Kormányának nyilvánította magát, azonban az amerikai és az angol vezetés nem ismerte el. Hosszas tárgyalások után ez a kormány kiegészült emigráns politikusokkal, …

Érdekel a cikk folytatása? »

Kelet-Közép-Európa és a Balkán a háború után

A Szovjet politika a térségben A vesztes államokban a fegyverszüneti szerződések értelmében magas rangú tisztekből álló Szövetséges Ellenőrző Bizottság működött. A közélet minden területén beleszólási joguk volt, tehát utasíthatták a kormányokat bármilyen intézkedés megtételére vagy éppen visszavonására. A testületek az elsőként megalakult olaszországi SZEB mintájára tevékenykedtek. Ahogyan ott (és Japánban) …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Német kérdés 1945-1947-ben

A Német kérdés 1945-1947-ben Nemigen fordult elő az újabb kori történelemben, hogy egy háborút vesztett országban a vereség ellenére ne maradjon fenn a kormányzat, a polgári igazgatás és a társadalom életének fenntartásához szükséges intézmények rendszere. 1945 májusában, a hitleri Harmadik Birodalom összeomlásával Németországban mindez megszűnt létezni. A német állam helyén …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az ENSZ megalakulása

San franciscói konferencia Közös ellenség ugyan nem kötötte össze többé a koalíció tagjait, de a háború befejezéséből adódó közös problémákat együtt kellett megoldaniuk. 1939-ben gyakorlatilag kimúlt a Népszövetség. Az új világrend mégis elképzelhetetlennek tűnt egy átfogó nemzetközi szervezet nélkül; ennyiben maradandónak bizonyult Wilson hajdani amerikai elnök öröksége. Az Egyesült Nemzetek …

Érdekel a cikk folytatása? »

Magyarország hadszíntérré válása

A front az ország egész területén végigvonult. Egy német (a Dél) és két szovjet hadseregcsoport (a 2. és a 3. Ukrán Front) erői feszültek egymásnak. A magyar katonák létszáma 1944 szeptemberében meghaladta az 1,2 milliót. Az 1. hadsereg az Északkeleti-Kárpátok védelme után a Felvidéken és Szlovákián át Dél-Németországba szorult; az …

Érdekel a cikk folytatása? »

Nyilasuralom Magyarországon

A németek Szálasit és híveit utolsó tartalékként vették számításba. Számukra nem a nyilasvezér személye és programja volt különösen vonzó, hanem az a körülmény, hogy több mint százezer taggal rendelkező, jól szervezett pártot uralt. Nem kevés embert korrumpált a zsidó javak birtoklása, amelyek megtartásának feltétele a német győzelem volt. Sokan váltig …

Érdekel a cikk folytatása? »

Teleki Pál öngyilkossága

London április 2-án hadüzenetet helyezett kilátásba. Gróf Teleki Pál miniszterelnök másnap hajnalban életművét, a békés revíziót és a „fegyveres semlegességet” összeomlani látván, a halálba menekült. Április 6-án, a német-bolgár támadás napján a magyar csapatok a határon álltak. Csak 11-én indultak meg, miután előző nap a horvát fasiszta usztasa mozgalom vezetői …

Érdekel a cikk folytatása? »