Kezdőlap / Tag Archives: szerződés (page 2)

Tag Archives: szerződés

A devizahitel – Rövid lejáratú hitel fajtái

Ezen üzletág a bankári biztosítékkal nem fedezett, kereskedelmi számlákba foglalt, pénzkövetelésre szóló engedményezésen alapul. A faktorálás mindazon rövid lejáratú követelések folyamatos engedményezését jelenti, amelyek áruk szállításából, szolgáltatások nyújtásából erednek. Ilyen követeléssel, kiviteli ügyletek esetében, az exportőr rendelkezik. Akire követelését a faktorálás keretében engedményezi, az a faktorálást végző bank, vagy faktorház. …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Német megszállás – A háború végső szakasza Magyarországon

Az ország megszállása A Kállay-kormány kiugrási szándékáról és tárgyalásairól a német titkosszolgálat is tudott. Hitler tartott egy esetleges balkáni angol-amerikai partraszállástól, és nem engedhette, hogy Magyarország kiválásával veszélybe kerüljön a délkeleti front. Ezért 1944. március 19-én német csapatok szállták meg az országot. Horthy a feltétlen németbarát Sztójay Dömét nevezte ki …

Érdekel a cikk folytatása? »

Horthy Miklós kísérlete a háborúból való kilépésre

Románia 1944. augusztus 23-i átállásával a szovjet hadsereg a Kárpátokon belülre került. 25-étől román támadások érték a Székelyföldet, 27-én a 2. Ukrán Front átlépte az akkori magyar határt. Horthy kormányzó, az átmeneti német hatalmi megingást kihasználva, 29-én Lakatos Géza vezérezredest nevezte ki miniszterelnökké. Az új kormányfő legfőbb feladata az ország …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Voronyezsi katasztrófa

A külpolitikában Kállay nem akart új kötelezettségeket vállalni a németek oldalán, de a régieket teljesítette. 1942 áprilisában megkezdődött a 2. magyar hadsereg kiszállítása a frontra. A katonák kimerülve érkeztek, mert a szovjet partizánok megrongálták a vasútvonalat és így ezer-ezerötszáz km-t A 2. magyar gyalog kellett megtenniük. A honvédség feladata az …

Érdekel a cikk folytatása? »

Kállay „Hintapolitikája”

A voronyezsi katasztrófa és az 1943 júliusi olaszországi fordulat hatására titkos tárgyalások kezdődtek az angol-amerikai szövetségesekkel, miközben a kormány szövetségesi kötelezettségeit is teljesítette Németországgal szemben. Ennek eredményeképpen 1943 szeptemberében előzetes fegyverszüneti feltételeket fogadtak el. A megállapodás szerint a fegyverszünet akkor lépett volna életbe, amikor a Balkánon előrenyomuló angol-amerikai csapatok Magyarország …

Érdekel a cikk folytatása? »

Háborús gazdasági viszonyok

A lakosság jelentős hányada nem érezte a háborúba lépés teljes súlyát. A rendszer az országgyarapítás sikerei következtében komoly tömegbázissal rendelkezett. Általános volt a kormányzó személyébe vetett bizalom. A lakosság többsége passzívan tudomásul vette az egyre sűrűbben megjelenő zsidóellenes és más, a szabadságjogokat korlátozó intézkedéseket. A kormányzat pozícióit erősítette a háborús …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Sztójay-Kormány intézkedési (deportálás)

Sztójay kinevezése után az államgépezet kiszolgálta a németeket. Horthy jóváhagyásával kiküldték a szovjet frontra az l. magyar hadsereget. Az államapparátus szakszervezetek kormánybiztosi ellenőrzés alá kerültek. Betiltották az Magyar deportált zsidók Auschwitzban összes náciellenes sajtóterméket és törvényen kívül helyeztek minden baloldali ellenzéki pártot. A fegyverkezés és a haditermelés irányítására német megbízottat …

Érdekel a cikk folytatása? »

A zsidóság deportálása

Naponta 3000 emberrel haladt át Kassán a vonat Auschwitz felé. A lezárt ablakú marhavagonokba 70-75 embert zsúfoltak be. A kocsikat leólmozták, s csupán egy szögesdróttal behálózott rés maradt nyitva. A kocsiban mindössze egy vödör ivóvíz és a testi szükségletek elvégzésére egy másik vödör állt rendelkezésre. Először a visszacsatolt területek zsidóságát …

Érdekel a cikk folytatása? »

Csehszlovákia

Csehszlovákiában 1945 tavaszán a londoni polgári emigráns kormány és a moszkvai kommunista emigráció hozott létre koalíciós kormányt, amelyben a hazai antifasiszta ellenállás képviseli nem kaptak szerepet. A kassai kormányprogram és a végrehajtása során kiadott rendelkezések a német s a magyar nemzetiségeket a„kollektív felelősség” elve alapján megfosztották jogaiktól és vagyonuktól. A …

Érdekel a cikk folytatása? »