Kezdőlap / Tag Archives: törzsfejlődés (page 4)

Tag Archives: törzsfejlődés

Állandóan áramló szellemi energia

A történelem élő tanúja annak, hogy minden új korszak kezdetén megjelenik egy tanító, egy világmegváltó, egy avatár, egy közvetítő Isten és az ember között. Mi nem is sejthetjük, nem is mérhetjük fel, és el sem tudjuk képzelni, hogy ők így a szellemi energiának milyen magját ültetik el a Földben. Mert …

Érdekel a cikk folytatása? »

A világ teremtő akarata

Egy jövendőbeli világ mindig egy terv alapján alakul ki, és ez a terv a világ teremtő akaratában gyökerezik. A terv a jövő, és a jövőbe vezető út lényege abban áll, hogy a tervet mi is a magunkénak érezzük, és a saját életművünk egy részének tekintsük. Az emberi evolúció terve először …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az emberek szabad akarata

A szeretet útján elindulva kilépünk önmagunkból, és hajlandók vagyunk arra, hogy visszavegyünk önmagunkból, ami által eggyé válhatunk azzal, amit szeretünk. Az önmagunkhoz vezető úton pedig belépünk önmagunkba, készen állva arra, hogy felmérjük a belső mélységeinket, hogy így találkozhassunk valódi Énünkkel. Látszólag így két teljesen különböző útról van szó, mert az …

Érdekel a cikk folytatása? »

Minden sík saját vonzerővel rendelkezik

A spirituális szeretet olyan, mint minden más szeretet, és addig, amíg a boldogságra csak vágyunk, és nem vagyunk készek arra, hogy a szeretetet a mindennapjainkban, azaz a fizikai síkon is átéljük, addig még egyáltalán nem tudjuk, hogy mit is jelent valójában az a szó, hogy szeretet. Mert csak valódi hajlandósággal, …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudat okkult útja

Sokszor az a problémánk, hogy az élet polaritásait ellentéteknek, és nem egymás kiegészítőinek tekintjük. Amíg azonban az életnek és egyben önmagunknak az egyik oldalát jónak, a másikat pedig rossznak tekintjük, addig nagy nehézséget fog okozni, hogy tudatos egységet alkossunk a saját kettősségünkből. Nem tudjuk megengedni azt, ami azonban az engedélyünk …

Érdekel a cikk folytatása? »

A test és a lélek összetartozik

Napjainkban sokan élnek közülünk abban a meghasonlottságban, amely olyan állapotot jelent, amikor a belső és a külső igazság már nem áll összhangban. Régi igazságot cipelünk magunkkal, amellyel külsőleg is azonosulunk. Belsőleg azonban ennek az igazságnak sok része már régóta nem helytálló a számunkra. Ennek a következménye pedig a nyugtalanság, a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Igazság és igazságok

Mennyire könnyen fogadjuk el irányadónak a már ismert igazságokat, és közben elfelejtjük, hogy az igazságnak nemcsak különböző síkjai vannak, hanem időről időre, a mindenkori megértésünknek megfelelően, új formában is kell megjelennie. Minden ember a saját gondolat- és képzeletvilágának a rabja, mert ennek a segítségével építünk fel olyan barikádokat, amelyek kizárják …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudat evolúciójának kora

Az evolúció szót is, amely a lemuriai évmilliók során csakis a test, a fizikai forma kialakulását jelentette. Először fel kellett építeni a burkot. Amikor aztán az ember természeti birodalmának az evolúciója a forma tekintetében elért végpontjára, megkezdődött a tudat evolúciójának a kora az érzelmek szintjén, ami az érzések kibontakozását jelentette. …

Érdekel a cikk folytatása? »

A belső függetlenség

A tudat annak a törekvésnek a révén tágul ki, hogy mindig azt vágyunk elérni, ami felettünk áll. De nehézkesek vagyunk, és ez nehéz út. Ezért olyan lassú, hosszú és fáradságos az evolúció ösvénye. Hiszen az előre vezető út mindig a lemondás útja. A lemondás voltaképpen elengedést, függetlenséget, és egy belső …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tudat és az érzelmek síkja

Napjainkban a legtöbb ember a tudatával még elsősorban a fizikai Földön van otthon. De vajon hányan tudnak közülük már uralkodni is a tudatnak ezen a síkján? Ugyanez a helyzet azokkal is, akiknek a tudata az érzelmek síkjával van összekötve. Az érzelmi test az a test, amelyet olyannyira fontosnak tartunk, és …

Érdekel a cikk folytatása? »