Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Egyéniség és házasság : a „sündisznó dilemma”

Egyéniség és házasság : a „sündisznó dilemma”

Az érett személyiségű ember egyik fontos jellemzője, mint láttuk, az intim kapcsolatok igénye és képessége. Az ilyen kapcsolatban sokféle szükséglet elégülhet ki, és számos fejlesztő élmény lehetősége rejlik. Épp ez hozza létre a partner iránti erős vonzalmat, a szoros testi és lelki közelség vágyát. Az intim, szerelmi kapcsolatban különleges egység, közösség jön létre két ember között a teljes egymásra irányultság alapján.
A szerelem azért viszi ugrásszerűen előre a személyiségfejlődést, mert lehetővé teszi saját lelki határaink átlépését; nyitottságot teremt, melynek révén képesek vagyunk befogadni egy másik ember lelkivilágát, s gazdagodunk az ő élményeivel, tapasztalataival, látásmódjával. Teljesen azonban nem tudjuk a másikat befogadni – legalábbis hosszabb távon – anélkül, hogy ezzel saját lelki integritásunkat ne veszélyeztetnénk. Bizonyos ponton túl a „lelki egymásba hatolás” kényelmetlenné, fárasztóvá, esetleg egyenesen nyűggé válik. Ilyenkor szükségünk van a saját lelki határaink mögé való visszavonulásra, az élmények feldolgozására, beépítésére saját lelki szervezetünkbe. Ha ez megtörtént, hamarosan ismét felmerül bennünk az újabb „léleknyitás”, élménybefogadás igénye.
Az emberek persze nem egyformák ebből a szempontból sem, de többé-kevésbé mindenkinél megtalálhatjuk az intim partnerhez való közeledésnek és távolodásnak ezt a periodikus váltakozását, amely ilyenformán lélektani szabályszerűségnek tekinthető.
Jól szemlélteti ezt a szabályszerűséget Schopenhauernak, a nagy német filozófusnak egy (egyébként Goethétől átvett) hasonlata, amelyet „sündisznó dilemmaként” szoktak emlegetni.
Az állatmesébe bújtatott hasonlat szerint két sündisznócska – vagy mondjuk: sündisznó házaspár – egy hideg téli éjszakán úgy próbált védekezni a hideg ellen, hogy szorosan egymáshoz bújt, s így melegítették egymást. Igen ám, de minél szorosabban bújtak, annál inkább szúrták egymást a tüskéikkel, ezért kénytelenek voltak kissé eltávolodni egymástól. Csakhogy hamarosan fázni kezdtek, s nem volt más választásuk, mint újra összebújni, hogy aztán a tüskék miatt megint csak eltávolodjanak.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás