Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Egyéniség és magánélet a házasságban

Egyéniség és magánélet a házasságban

Minden házasságra jellemző, hogy a házastársak mit várnak tőle, és milyen szerepet tölt be valójában az életükben. A múlt tanulságainak összegezése azt mutatja, hogy fokozatosan előtérbe kerül a házasság személyiségfejlesztő funkciója.
Ez a funkció történelmileg új, s várhatóan csak a következő évtizedekben fog szélesebb körben kibontakozni. Az értelmiségi pályára készülő, főiskolás fiatalok körében folytatott szociológiai felmérések eredményei azonban már ma is azt mutatják, hogy ennél a- bizonyos értelemben a jövőt képviselő – rétegnél a házasodási törekvés elsődlegesen a személyiségfejlesztés szolgálatában áll. A kölcsönös szerelmet a sikeres házasság legfőbb feltételének tartják, s elsősorban bizonyos lelki szükségleteiket – főleg pszichoszexuális és pszichoszociális igényeiket – igyekeznek általa kielégíteni.
Ezért fontos a korszerű házasság szempontjából az a kérdés, hogy mennyiben és milyen feltételekkel segítheti a házasság a személyiségfejlődést, az egyéniség szabad kibontakozását.
Önmegvalósítás és egyéniség
A feltett kérdést csak akkor tudjuk megválaszolni, ha először is tisztázzuk, hogy milyen értelemben beszélhetünk személyiségfejlődésről a felnőttkorban, és mi az a cél, aminek eléréséhez a házasság révén is közelebb kerülhetünk.
Sokan azt hiszik, hogy lelki fejlődés csak a gyermek- és ifjúkorban van, és 20-25 éves korra a személyiség teljesen kialakul, felnőtté érik, végleges formát ölt. Hivatkozhatnak arra, hogy ebben a könyvben is szó volt a korábbiakban pl. a párválasztási érettségről, amely, épp az említett életkorban szokott kialakulni. Hasonló a helyzet a pályaválasztási érettséggel is. Az érett, felnőttes személyiségjelleg a lelki szerkezet megszilárdulását jelenti, s hasonló szerepet tölt be a lelki fejlődésben, mint a csontváz teljes kifejlődése a testi érésben. Az érettség szintjének elérése azonban csak egy küszöb átlépésével egyértelmű, amelyen túl a fejlődés újabb távlatai tárulnak fel. Ez a testi fejlődésre is érvényes (hiszen a sport, a testedzés, a munka számos testi képességet továbbfejleszthet), de méginkább a személyiségfejlődésre, amelynek szinte nincsenek korlátai.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás