Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Egyéniség és magánélet a korszerű házasságban

Egyéniség és magánélet a korszerű házasságban

A korszerű házasságban, amely az egymás személyiségfejlődése, önmegvalósítása iránti kölcsönös elkötelezettségen alapul, nincs szükség titkos vetélkedésre, egymás legyőzését, függőségben tartását célzó taktikázásra. A férj és feleség autonómiája, egyéniségének és magánéletének tiszteletben tartása itt természetes és magától értetődő. Tudom, hogy könnyebb ezt leírni, mint megvalósítani. De már sokaknak sikerült; miért ne sikerülne az Olvasónak? Ha a komoly szándék, mint legfőbb előfeltétel megvan, akkor az elindulást, a megvalósítást megkönnyíthetik azok az irányelvek, amelyeket (elsősorban N. és G. O’Neill könyve alapján) az alábbiakban ismertetek.
Egyéniségfejlesztés önismeret és önnevelés révén.
Ez a leg fontosabb, de egyben a legnehezebb feladat. Összetettsége miatt csak úgy boldogulunk vele, ha részekre bontjuk. A kölcsönös megértés fejlesztése kapcsán láttuk, hogy ennek bizonyos módszerei hogyan segítik elő saját fejlődésünket. Ezt most kiegészíthetjük néhány további szemponttal:
– Keressük az újat önmagunkban! Próbáljuk ki, hogy meg tudnánk-e csinálni valamit, amit még sohasem tettünk, mivel túl nehéznek, szokatlannak vagy illetlennek tűnt. Keressük tudatosan, hogy milyen szokások, gesztusok, milyen öltözködés vagy hajviselet illenék hozzánk legjobban. Kíséreljük meg, tudunk-e egészen újszerűen viselkedni különböző élethelyzetekben: a munkahelyen, a közlekedésben és főleg otthon.
– Keressünk vezérelveket! Itt a tudatosságon van a hangsúly, mert valamilyen vezérelve mindenkinek van, akkor is, ha nem tud róla; az önállóságát feladó ember vezérelve pl. ilyesformán fogalmazható meg: „Gyenge ember vagyok, szükségem van egy erősebbre, akire rábízom magamat.” Próbáljuk kielemezni az ilyen tudattalan vezérmotívumainkat, s átalakítani azokat pozitív, tudatos vezérelvekké. Válasszuk ki tudatosan, hogy milyen elvek szerint akarunk élni.
– Tűzzünk ki értelmes, egyéni célokat! Kérdezzük meg magunktól: Mit értem el eddig, és mit akarok még elérni? Milyen emberré akarok válni? Milyen képességeimet érdemes fejleszteni és hogyan? Átfogó célok és konkrét részcélok nélkül üresen és tartalmatlanul múlnak a napjaink. Egyéniséggé csak egyéni célkitűzések alapján válhatunk. A cél, amit követünk, pontosan tükrözi, kik vagyunk és mennyit érünk. A család anyagi gyarapodása, mint fő cél, kispolgárról árulkodik. Az értelmes célok az önmegvalósítást segítik elő, és társadalmilag is hasznosak.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás