Kezdőlap / Tudomány / Emlékezet nélkül nem lehetséges felismerés

Emlékezet nélkül nem lehetséges felismerés

Mind az érzetekre, mind az észleletekre jellemző az általánosság mozzanata. Az emberi észlelés a tárgyak, tulajdonságaik és viszonyaik olyan felfogását tételezi fel, amely minden egyes esetben az éppen elnyert benyomásoknak a már rendelkezésre álló ismeretek rendszerébe való beillesztésén alapul. Az észlelés immár gondolkodó szemlélet: külső szemünkkel nézzük, de a belsővel látjuk a dolgokat. Ennek a felfogásnak a mélysége az ember intellektuális kultúrájának, a személyiség társadalmi tapasztalatának szintjétől függ.
Az élet, annak a szükségessége. hogy a szervezet orientálódjék a makroszkopikus, egész jellegű dolgok és folyamatok világában, úgy alakította ki érzékszerveinket, hogy a dolgokat mintegy szummatíve észleljük. Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy látási, vagy mondjuk, tapintási észlelésünk korlátozott volta maga gyakorlatilag célszerű. Az a tény, hogy a kéz képtelen a tárgyak mikrostruktúrájának, a szem pedig legkisebb részleteiknek a felfogására, megteremti annak a lehetőségét, hogy jobban tükrözzék vissza a makrostruktúrát. Ha nem így volna, minden mozgó részecskék, molekulák átláthatatlan ködébe olvadna össze, és az ember képtelen volna kivenni a dolgokat és azok határait. Képzeljük csak el, milyen is lenne az, ha mindent egy erős mikroszkópon keresztül látnánk!
Valamely tárgy valamely meghatározott időpontban hatást gyakorol az ember érzékszerveire. Azután ez a hatás megszűnik. A tárgy képmása azonban nem tűnik el azonnal nyom nélkül, hanem bevésődik az emlékezetbe és megőrződik. Az emlékezet a megismerő tevékenységnek az a formája, amely az agyba érkező információ bevésésére, megőrzésére, reprodukciójára és átdolgozására irányul. Az emlékezet az ember egész szellemi tevékenységének nagykapacitású akkumulátora. Az emlékezet gazdagsága bizonyos értelemben annak mértékéül szolgál, mennyire sajátította el az ember az anyagi és szellemi valóság világát. Az emlékezetben őrzött adatok bekapcsolódnak az aktív értelmi tevékenységbe, amely mindig összefüggésben áll a tudattal. Emlékezet nélkül nem lehetséges felismerés. Az emlékezet elvesztése megfosztja az embert minden tudatos tevékenységre való képességétől.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás