Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Érzelmi zsarolás gyerekkel

Érzelmi zsarolás gyerekkel

Éretlen motívum, ha valaki pl. azért akar gyermeket, mert azt hiszi, hogy ezáltal magához kötheti partnerét, összetarthat egy életképtelennek bizonyult kapcsolatot – holott ezzel csak növeli a kapcsolati problémákat. De éretlen motívum az is, ha valaki csak azért vállalkozik a gyermekre, mert ezt elvárják tőle, vagy mert a gyermekben keres „kárpótlást” valamiért stb. Általában a gyermekvállalás csak akkor történik érett indítékok alapján, ha a gyermeket nem eszköznek tekintik valamilyen más cél elérésére, ha a leendő szülők tisztában vannak felelősségükkel, a korszerű szülői szerep lényegével, maga a házasság pedig kiegyensúlyozott és teherbíró. Érett motívum lehet pl. a szeretett társ megajándékozásának vágya (ha ő is gyermekre vágyik), vagy a törekvés a gyermeknevelési elképzelések megvalósítására az önmegvalósítás részeként.
Az emberek tehát a legkülönbözőbb okokból vállalkoznak a szülői szerepre; a gyermekvállalásra késztető motívumok gyakran éretlenek vagy olyan gyengék, hogy külső megerősítés nélkül nem is tudnának érvényesülni az ellenmotívumokkal szemben. A megerősítés azonban csak akkor hasznos távlatilag is, ha az érett motívumokon alapuló gyermekvállalási kedvet erősíti. Pl. a pusztán egy lakás megszerzése vagy más anyagi előnyök kedvéért történő gyermekvállalás nem jelent érett motivációt, kihatásai ezért bizonytalanok. Az ilyen éretlen motívum folytán vállalt gyermek ugyanis nem igazán kívánt gyermek; a nem kívánt gyermekek személyiségfejlődése pedig közismerten veszélyeztetett. A jövőtől tehát azt várhatjuk, hogy a korszerű házasságra és szülőségre nevelés folytán szaporodik majd az érett motívumok alapján vállalt, igazán kívánt gyermekek száma.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás