Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Fejlődési feladatok a házasságban

Fejlődési feladatok a házasságban

Csak a mesékben tűnhet a házasság felhőtlennek és örökké harmonikusnak. A párkapcsolat élő, fejlődő valóság, amely a résztvevőket új és új helyzetek elé állítja, s e helyzetek – az ún. fejlődési feladatok – megoldásától függ a házasság további sorsa.
Ilyen feladatok keletkeznek pl. akkor, amikor a párkapcsolat az egyik fejlődési szakaszról egy másikra tér át. A házasságnak is megvan a maga életciklusa, éppúgy, ahogyan az egyénnek: keletkezik, fejlődik és elmúlik. Fejlődése szakaszokra tagolható, pl. udvarlási szakasz, jegyesség, fiatalházas-kor, a szülővé válás szakasza stb. Minden szakasz egy sor új követelményt állít a házastársak elé, s az ezekhez való alkalmazkodás, korábbi viselkedés, szerepmagatartás módosítását, átalakítását teszi szükségessé. A zárt házasságban azonban az új szakasz követelményeihez való alkalmazkodás hagyományos, merev szerepsémák alapján történik, amelyek patriarchális szellemben szabják meg a férfi és a nő magatartását.
Csakhogy a hagyományos szerepsémák nem számolnak a nő új helyzetével és a megváltozott társadalmi légkörrel, ezért feszültséget keltenek és konfliktusokat készítenek elő. Amikor pl. egy férfi a szülővé válás szakaszában elvárja, hogy felesége a háztartáson kívül a gyermekgondozást és -nevelést is egyedül lássa el, ez a régen magától értetődő szerep-elvárás ma válságba sodorhatja a házasságot. Az új szakaszra való áttérés ezért általában alkalmat ad a házasság zártságának felismerésére, és annak nyitottabbá tételére. Fejlődési feladat azonban nemcsak szakaszváltáskor áll elő, hanem bármikor adódhat, ha külső vagy belső történések változást idéznek elő a házastársak magatartásában, nézeteiben vagy kapcsolatában.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás