Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Házasélet a primitív társadalmakban

Házasélet a primitív társadalmakban

A legutóbbi évszázadokban közel kétszáz olyan népet, társadalmat írtak le részletesen, amely a 10-15 ezer évvel ezelőtti szinten állt. Ezek a népek még a növénytermelést és állattenyésztést sem ismerték; napi élelmüket vadászattal, halászattal és vadgyümölcsök, gyökerek stb. gyűjtögetésével biztosították. Az ilyen társadalmakat ősközösségi jellegűnek nevezzük, mivel a magántulajdont nem ismerték, mindenki dolgozott, s a szerzett javakat arányosan osztották el. A munkamegosztás alapja náluk az életkor és a nem. A gyermekek csak segítenek, de a serdülőkort elérve egyenlő jogú tagjai a csoportnak. A vadászat és halászat a férfiak dolga, a gyűjtögetés, főzés, gyermekgondozás a nőké.
Többnyire 20 50 fős csoportokban éltek, s a csoportok családokra tagolódtak, ez a szervezeti kerete életüknek. A családforma, illetve az alapját képező házasság formája azonban eléggé eltérő: csoportházasság, poligámia és páros házasság egyaránt előfordult. Minden valószínűség szerint igaza van Morgannak és Engelsnek abban, hogy a csoportházasság a legrégibb házasságforma. A csoportházasság nem azt jelenti, hogy a csoportban mindenki mindenkinek nemi partnere lehetett, hiszen tudjuk, hogy a„vérfertőzési tilalom” legelső formája már kizárta a szülők és gyermekek közötti nemi kapcsolatokat. Az ugyanahhoz a generációhoz tartozó testvérek, unokatestvérek stb. azonban egymás házastársainak számítottak. A csoport kis létszáma miatt ez ritkán jelentett többet 10-15 főnél. A csoportházasság e legkorábbi formájának az újkorban tanulmányozott primitív népcsoportoknál már csak nyomait sikerült föllelni. Fejlettebb változatai azonban széles körben megtalálhatók voltak. Már Morgan 1860 körül beszámolt az ún. „punalua-házasságról”, amely a vérfertőzési tilalom kiterjesztése következtében jött létre. Lényege, hogy az egyik csoport fivérei és nővérei a kialakított szokásnak megfelelően, az évente egyszer, meghatározott időpontban tartott ceremóniák szentesítésével házastársaivá válnak egy másik csoport fivéreinek és nővéreinek.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás