Kezdőlap / Társadalom / Házasság / A csoportházasság

A csoportházasság

A csoportházassággal többé-kevésbé együttjár az ún. anyajogú társadalmi berendezkedés. Ennek egyik fő jellemzője, hogy a gyermekeket származás szempontjából csak az anyai ágon tartják nyilván (hisz az apa személye egy csoportházasságban nehezen állapítható meg). A gyermekek tehát az anyához tartoznak, ami önmagában is bizonyos tekintélyt biztosít a nőnek. De ezen a fokon sokszor a létfenntartásban is nagyobb szerepe van, mint a férfinak.
A „nőuralom” (az ún. matriarchátus) ugyan inkább csak a házastársra és a gyermekekre korlátozódott, viszont gyakran a férj költözött felesége lakóhelyére – és nem fordítva. Sőt az is előfordul egyes népeknél, hogy a férj csak látogatja a másik csoportban élő feleségét vagy feleségeit.
A poligámia (többnejűség vagy többférjűség) tulajdonképpen szintén a csoportházasság egy fejlettebb változata. A többférjűség ritka a megfigyelt primitív népeknél, a többnejűség azonban kereken 80%-uknál előfordul. Leggyakoribb esete, amikor egy férfi két nővért vesz feleségül a másik csoportból. Ez a poligámia azonban csak formailag hasonlít a későbbi, patriarchális poligámiához. Nemcsak azért, mert két feleségnél több szinte sohasem fordul elő, hanem még inkább, mert a feleségek itt nem elnyomottak, egyenrangú segítőtársai a férfinak. A primitív népek poligám hajlamai más módon is megnyilvánulnak, pl. nem tiltják a házasság előtti nemi életet, igen elnézőek a „házasságtöréssel” szemben (és nemcsak a férfi esetében!), gyakori a válás és újraházasodás, továbbá kijelölnek bizonyos időpontokat, illetve alkalmakat (ünnepek stb.), amikor engedélyezett a korlátlan nemi kapcsolatlétesítés.
Hogy mennyire nem csinálnak „nagy ügyet” a nemi kapcsolatokból, azt jól jellemzi az eszkimók feleségkölcsönzési szokása. Az eszkimó férj a szívesen látott vendéget nemcsak étellel-itallal kínálja, hanem a feleségét is kölcsönadja neki éjszakára.
Itt még hiányzik az a törekvés, ami a patriarchális társadalmakra jellemző, hogy a férj kisajátítsa feleségét és kizárólagossá tegye számára a házastársi kapcsolatot.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Leave a Reply