Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Házasság és szexualitás a 21. században

Házasság és szexualitás a 21. században

Minthogy ma a lányok közül is egyre többen végeznek középfokú, sőt felsőfokú iskolákat, a házasságkötést egyrészt az anyagi lehetőségek hiányában, másrészt a választott pályára való felkészülés érdekében gyakran későbbre halasztják. Indokolatlan volna azonban emiatt a nemi élet megkezdését is ekkorra halasztani. (Természetesen a túl korán kezdett nemi élet is sok veszélyt rejt magában.)
Mindehhez járult még a szexhullám és a szexuális felvilágosítás, amely a közérdeklődés előterébe állította a nemi élettel kapcsolatos problémákat; megtanította az embereket arra, hogyan lehet ezekről nyíltan és kulturáltan beszélni, s hogyan lehet az esetleges veszélyeket (nem kívánt terhesség, nemi betegségek stb.) elhárítani. Ezzel párhuzamosan a valláserkölcs háttérbe szorult, egyre inkább elvesztette befolyását a tömegekre.
A fölsorolt okok természetesen nem hatnak egyformán a társadalom minden rétegében. 18-24 éves főiskolások és egyetemisták körében végzett újabb felmérések – pl. saját, 1975-ös vizsgálataim – azt mutatják, hogy ennél a rétegnél a férfiak k b. 3/4 része, a nőknek pedig közel 2/3-a kezdte meg a nemi életet. Nagyon valószínű, hogy mire házasságot kötnek, ez az arány mindkét nemnél 90% fölé emelkedik. Vidéken azonban, különösen a tovább nem tanuló lányok között még elég nagy lehet a szüzen házasodók aránya. Annál is inkább, mert a férfiak egy része még igényli, hogy jövendőbelije szűz legyen.
De a nemi életet a házasság előtt megkezdők körében is nagy különbségek vannak pl. a partnerek számát vagy a kipróbált szexuális technikákat illetően. Ez szintén feszültségek forrása lehet a házasságban. A házasság előtti nemi kapcsolatok részben megkönnyítik, részben megnehezítik a párválasztást. Könnyítik annyiban, hogy bizonyos rutint jelentenek az intim kapcsolatteremtésben, és összehasonlítási alapot képeznek a jövendőbeli megítéléséhez. Az intim kapcsolatok mindig hozzájárulnak az egyéni igények differenciálódásához is, de épp ezáltal nehezítik az optimális partner megtalálását.
A párválasztást azonban nemcsak ez nehezíti, hanem sok egyéb ok is, pl. a korunkra jellemző szerelemkultusz, amely a házasság legfőbb kellékének a kölcsönös szerelem állapotát tartja. Ez a viszonylag új párválasztási szokás azért lehet válságforrása sok házasságnak, mert a szerelem a tapasztalatok szerint nehezen tartható fenn hosszabb ideig, különösen a házassági összezártság, együttlakás feltételei között. A szerelem elmúlása aztán egyrészt kérdésessé teszi a házasság létjogosultságát, másrészt a szerelem iránti igény új szerelem keresésére ösztönöz.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás