Kezdőlap / Tudomány / Homokóra-köd

Homokóra-köd

A Homokóra-köd meglepő és jellegzetes alakja láttán a csillagászok sokat vitáztak a kialakulásáról. Az egyik elképzelés szerint az öregedő, közepes tömegű csillag elkezdett vörös óriássá felfújódni, miközben a kiszabaduló gáz és por a csillag egyenlítőjét körülvevő övben gyűlt össze. Amikor a kidobott gáz mennyisége tovább nőtt, az öv összeszorította a csillag középső részét, ami az egyre gyorsabban mozgó gázt a homokóra alakba kényszerítette. Más csillagászok szerint a központi csillagnak nagy tömegű, nehéz elemekből álló magja van, amely erős mágneses teret kelt. Ebben az elrendezésben a köd alakja a mágneses tér kényszerítő hatására alakul ki. Egy további elképzelés szerint a központi csillag valójában kettős, ahol a pár egyik tagja fehér törpe. A két csillag között a gravitációs kölcsönhatás eredményeképpen a fehér törpe egyenlítője körül sűrű anyagkorong jön létre, amely összecsípi a homokóra derékrészét. A Homokóra-köd néhány tulajdonságát azonban még egyáltalán nem sikerült megmagyarázni. A csillagászok a nagy ködön belül egy másik, kisebb, ugyancsak homokóra alakú ködöt is megfigyeltek, ám szokatlan módon egyik sem a központi csillagra szimmetrikusan helyezkedik el. További kutatás tárgyát képezi az a két, egymásra merőleges anyaggyűrű, amelyek a homokóra “szeme” körül láthatóak.
A Homokóra ködről a Hubble-űrtávcső által készített gyönyörű felvételek korábban elképzelhetetlenül finom részleteket mutattak meg a planetáris ködökben, ami forradalmasította ezeknek a tünékeny, ámde gyönyörű objektumoknak a kutatását, különösen ami az aszimmetrikus ködök keletkezését illeti. Ezek a lebilincselően szép ködök rendkívüli formagazdagságot mutatnak, és ahány forma, legalább annyi elmélet próbál számot adni tulajdonságaikról. A csillag életéhez képest a planetáris köd élettartama csupán szempillantásnyi, mégis ez a csillagfejlődés fontos szakasza. Amikor egy csillag elfejlődik a fősorozatról, óriási mennyiségű anyagot veszít, miáltal az intersztelláris közeget a héliumnál nehezebb elemekkel gazdagítja, amelyek azután újabb égitestek születésénél használódhatnak fel.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás