Monogámia

A kommunák kísérleti közösségek, résztvevőik tudatosan próbálkoznak az emberi együttélés új lehetőségeivel. Egy laza közösség vagy hamarosan felbomlik vagy szorosabbá válik. Az integrálódás folyamatából pedig nem lehet kirekeszteni a szexualitást, de általában nem is akarják, hiszen a lakóközösségek többnyire haladó, sőt radikális eszmék felé orientálódnak. A fejlődő csoport előbb-utóbb szembekerül a hagyományos nemi erkölcs felülvizsgálatának feladatával. Ezt a gyermekek korszerű nemi nevelésének szükségessége is indokolja. A nemek viszonyával és a házassággal kapcsolatos közösségi viták aztán befolyásolják a résztvevők szexuális beállítottságát és magatartását.
J. Feil érdekes megfigyeléseket tett a kommuna házasságra gyakorolt hatásáról. Azt írja, hogy a házasság szempontjából bizonyos kockázatot jelent a kommuna-kísérletben való részvétel. Egyrészt mivel egy jól összeforrt közösség annyira kielégíti a résztvevők biztonságigényét (s esetleg több más, fontos lelki szükségletét is), hogy az ezen igények kielégítésére létre hozott monogám kapcsolat feleslegessé válhat vagy jórészt szexuáliskapcsolatra korlátozódhat. Másrészt az eredetileg elhibázott párválasztás tévedése a csoportéletben hamar kiderül, s mindkét fél könnyebben találhat olyan partnert, akivel harmonikusabb intim kapcsolatot létesíthet. De az is előfordul, hogy egy alapjában jó párkapcsolat konfliktusait vagy zavarait a csoport segít rendezni, s ezáltal stabilizálja a házasságot.
Elég sok kommunára jellemző – Feil szerint -, hogy a partnercserék és egyéb szexuális kísérletek időszaka után a párkapcsolatok némileg átrendeződve újra megszilárdulnak, illetve új, a csoportélet kívánalmainak megfelelőbb kapcsolatok alakulnak ki. Ezekből azonban hiányzik a kizárólagosságra törekvés, és sok más szempontból is különböznek a szokásos, polgári házasságtól. Kérdés tehát, hogy nevezhetők-e egyáltalán monogámiának.
Végeredményben úgy tűnik, hogy még a legjobb légkörű csoportélet és a legnagyobb szexuális szabadság sem teszi feleslegessé a párkapcsolat valamilyen formáját. A párkapcsolat azonban – sőt maga a házasság is, ha az korszerű tartalmú – összeegyeztethető a közösségi életmóddal. Helytelen lenne eleve elutasítani a kommuna gondolatát. „A szocialista gondolkodásnak – írja Pataki Ferenc – nincs oka arra, hogy magát a kommuna eszméjét, amelyet a forradalmi munkásmozgalom hordott ki, átengedje ellenfeleinek vagy eltorzítóinak.”

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás