Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Nemi kapcsolatok a mai nyugati kommunákban

Nemi kapcsolatok a mai nyugati kommunákban

Az utóbbi évtizedekben, s különösen a 60-as évek közepe óta éppen a legfejlettebb tőkés országokban felújult és erősen terjed a kommuna-mozgalom. 1971-ben az amerikai kommunák számát pl. több százra becsülték, sőt egy felmérés közel kétezret talált. Számuk azonban állandóan változik, mert a kommunák átlagos élettartama alig egy év. Formáik is változatosak, s ugyanezt mondhatjuk az alapjukat képező ideológiára. Talán csak az adott társadalmi viszonyokkal való elégedetlenség s egy új életforma vágya az, ami közös bennük. A legutóbbi 1-2 évben erősen visszaesett a mozgalom.
A társadalommal szembeni kritikus beállítottság a házasság intézményére is kiterjed. A kommuna-ideológusok bírálják a polgári házasság patriarchális jellegét, a nemek szerinti merev szerepmegosztást, a magán- és közélet szétválasztását, a gyermekek túlzott függőségét szüleiktől. A család szerintük tekintélytisztelő alattvalókat nevel, ezért nem alkalmas arra, hogy egy demokratikus társadalom intézménye legyen.
H. Kentler nyugatnémet szexuálszociológus szerint a kiscsalád magvát képező, elszigetelt párkapcsolat hajlamos az elszürkülésre, ellaposodásra. A házastársak hasonulnak egymáshoz, az érzelmi és intellektuális feszültség csökken, s végül nincs mit mondaniuk egymásnak. A csoportélet ezzel szemben mindig különböző jellemek együttese, eltérő képességek és felfogások találkozása, amely sok új és izgalmas lehetőséget rejt magában. Az újdonság varázsa, a csoport dinamizmusa ugyan itt is lanyhulhat, de a csoport képes újra és újra megújulni, pl. új tagok felvétele révén. A közösségi életforma legnagyobb előnyének azt tartja, hogy a háztartás és gyermeknevelés terhei több személy között és ésszerűbben oszlanak meg, hiszen nincs külön női és férfi munka.
A kommunák legelterjedtebb formái azok a lakóközösségek, amelyekben csak a háztartás és a gyermeknevelés közös. Ezek többnyire néhány család összefogásából jönnek létre, s a házastársak viszonyát eleinte alig befolyásolják. A kommunában való részvétel tehát nem jelent feltétlenül szexuális közösségei vagy éppen csoportházasságot.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás