Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Párválasztás szerelem alapján

Párválasztás szerelem alapján

A párválasztás egyik legfontosabb belső meghatározója a szerelem. Ez a meglehetősen nehezen körülírható lelki jelenség a nemi vonzalomból nőtt ki, és sokak számára ma is alig jelent többet. Különösen a fiatalok tévesztik össze könnyen szexuális megkívánásaikat a szerelemmel. Pedig szerelemről valójában csak akkor beszélhetünk, ha a vonzalmat nem csupán a partner szexuális felhívó jellege (sex appeal-je) váltotta ki, hanem lelki tulajdonságai, jellemvonásai is. Az érett szerelem általános rokonszenven alapuló, sokoldalú és egyenrangú kapcsolat két ember között, tehát a barátságnak egy speciális formája, amelynek a szex csak egyik, bár fontos eleme. Az először házasodó korosztálynál azonban az érett szerelem még ma is viszonylag ritka. A szerelem érzése viszont általános és gyakori jelenség, mert sok mindent annak minősítenek, ami a szubjektív megítélés szerint összefügghet vele. A szerelemhez valójog elismertetéséért vívott harc ugyanis, amely 3-400 éve kezdődött, már a múlt században valóságos szerelemkultuszt bontakoztatott ki, legalábbis az irodalomban és a műveltebb körökben. Ez a szerelemkultusz a mi korunkban ért el a tömegekhez, s kissé vulgáris, némileg misztifikált formában ment át a köztudatba.
Az újkor hajnalán a szerelem, mint házasságtörő viszony lépett színre, de a polgárság ideológusai hamarosan összebékítették a házassággal. Jelszavuk, a „szerelmi házasság” a mi korunkban lett tömegméretekben elfogadott; ma szégyen és titkolnivaló, ha valaki nem szerelemből köt házasságot. S mivel a valódi szerelem, mint említettem, még ma is ritka, sokan gyakran csak elhitetik magukkal és másokkal, hogy párválasztásukat a szerelem motiválta. A polgári álszenteskedés szerint a szerelem csak illúzió, de olyan illúzió, amelyre szükség van a házasságkötésnél. S a szerelem illúziója alatt, mintegy elködösítve tovább hatnak a régi, kezdetleges motívumok. Talán éppen ennek az ellentmondásnak a reakciójaként terjed az utóbbi évtizedekben a fiatalok között egy másik tendencia: a romantikus szerelem kultuszának megtagadása vagy éppen kigúnyolása. Ezt összefüggésbe szokták hozni a mai fiatalok egy részének cinizmusával, kiábrándultságával, pedig a túlzások mögött lehet egy egészséges mag: az illúziók visszautasítása, a szerelem reálisabb felfogása.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás