Szuggesztió

Minden hipnóziskezelés középpontjában a szuggesztió áll. A szuggesztió lényege abban áll, hogy a saját tudatalattinkba vagy egy másik személy tudatalattijában valamilyen módon létrehozunk egy elképzelést. Ezáltal hatást gyakorolunk az illető érzelmeire, ítéleteire és elhatározásaira. Minél érthetőbb és minél erősebb ez az elképzelés, annál könnyebb lesz másokba beleplántálni és annál tovább fog tartani a hatása. Ha másra gyakorolunk hatást azt heteroszuggesztiónak, ha önmagunkra, azt autoszuggesztiónak – önszuggesztiónak – nevezzük. A heteroszuggesztió is csak úgy hatásos, ha a másik személy elképzelését magunkévá tesszük és azt autoszuggesztióvá változtatjuk, tehát minden szuggesztió végső soron, önszuggesztió is. A szuggesztió sohasem a tudatban ölt testet, s csak akkor válhat hatékonnyá, ha önszuggesztió útján képpé alakult. (Egy kísérletben az szuggerálták a kísérleti személyeknek, hogy egy liter vizet ittak meg, persze a valóságban egy cseppet sem kaptak. Mégis majdnem egy literrel több vizeletet választottak ki, mint mások.) A szuggesztiónál minden a gondolattal kezdődik. Ebből keletkezik aztán a képszerű elképzelés, majd ezek után a kivitelezés. A hipnózis esetében is ezzel van dolgunk, itt is saját vagy idegen szuggesztiókat fogadunk vagy hárítunk el. Nagyon fontos ebben az esetben, hogy a hipnotizőr mindenekfölött ő maga higgye el, amit szuggerálni akar és a lehető legtökéletesebben, legszemléletesebben, ezt képekben meg kell fogalmaznia.

Egész életünket meghatározzák a tudatos és a nem tudatos szuggesztiók. Ha ez nem így volna, fölöslegessé válnának a reklámok. Nemcsak kívülről befolyásolnak minket, hanem önmagunkra is állandó befolyást gyakorolunk. Ennek az önszuggesztiónak életünkben igen nagy szerepe van, hiszen így formáljuk sorsunkat és személyiségünket egy életen keresztül. Ezért igen fontos, hogy ne gondoljunk negatív dolgokra, nehogy bajt okozzunk magunknak vagy gyorsan – inkább – váltsuk át ezeket pozitív gondolattá. Amíg nem vagyunk urai gondolatainknak, addig kiszolgáltatottjai vagyunk ezeknek az erőknek. Azonban ha kézben tudjuk tartani azokat, akkor a mi céljainkat fogják szolgálni. Ha megtanuljuk tudatosan használni a szuggesztiót, akkor hiszünk abban, hogy a céljainkat meg fogjuk tudni valósítani. Aki ismeri a szuggesztió működését, az hatalmas eredményeket érhet el és a bajoktól is meg tudja magát óvni.

Tudatalattink képekben beszél és nem szavakban. Ezért nagyon fontos, hogy megfogalmazáskor mindig vegyük figyelembe annak a személynek a képzelő erejét, akinek a szuggesztiót szánjuk. Azt se feledjük, hogy a szuggesztió nem logikus. Sikere nem a logikus mivoltától függ, hanem az elképzelés képi erejétől. Minden ember képes hinni valamiben, ezért minden – egészséges gondolkodású – ember szuggerálható. A szuggesztió hatásának a fokozására a legalkalmasabb eszköz az ismétlés. Szuggesztióval javíthatjuk az akaratunktól független mozgásokat, mélyebb légzést, jobb székletürítést, fájdalommentes szülést érhetünk el vele, sőt az álmatlanságon is segíthetünk.

Mindenfajta szuggesztió sikerét a kételkedés veszélyezteti a legjobban. Szeretnénk hinni, de nem tudunk, mert a félelem és a kétely megakadályoz bennünket. Amíg a pozitív és negatív gondolatok között őrlődünk, nem juthatunk előre. Amíg valaki nem tanulta meg, hogy higgyen önmagában, arról a leghatékonyabb szuggesztió is lepereg, mert legbensőbb énjét érintetlenül hagyja. Azonban vigyázzunk arra, hogy miben is hiszünk!

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Alvás

Ahogy a testbeszéd-például a testtartás, a mimika a tekintet-éber állapotban uralkodik pillanatnyi érzéseinkről, hangulatainkról, alvás …

2 hozzászólás

  1. Szuper cikk!

Leave a Reply