Kezdőlap / Tudomány / A „pszichikus nyálkiválasztás” jelenségei

A „pszichikus nyálkiválasztás” jelenségei

Az agyi reflextevékenység megvalósulásának egyik fontos elve a megerősítésé: az a reflextevékenység szilárdul meg, amely eredményre vezet. A reflex megerősítése- a már Szecsenov által megfigyelt visszacsatolási mechanizmus segítségével – maguknak a cselekvéseknek az effektusaként megy végbe: amikor valamely reflex működésbe hozza a megfelelő eflektoros apparátust (izmokat,mirigyeket, szervrendszereket), akkor az utóbbi munkájának következtében a benne magában létrejövő impulzusok visszakerülnek a reflex központi láncszemébe. Ezek az impulzusok nemcsak a szóban forgó szerv munkáját, hanem ennek eredményeit is jelzik, ami lehetővé teszi a folyamatban levő cselekvés korrigálását, és a szándék adekvát végrehajtását. A visszacsatolásnak épp az a feladata, hogy állandóan tájékoztassa az agyat arról, ami az általa irányított rendszerben végbemegy.
A megerősítésre vonatkozó információ a feltételes reflexet viszonylagos célszerűséggel ruházza fel, annak következtében, hogy az agyban még a cselekvés lezajlása előtt kialakul e cselekvés értékelésének mechanizmusa. Ha a szervezet nem tudná idejében koordinálni és ellenőrizni mozgásait, ez éppolyan végzetes lenne számára, mint a teljes megbénulás. Hogy a reflexes aktusok célszerűek lehessenek, a szervezetnek állandóan afferens jelzéseket kell kapnia arról, milyen eflektivitással bontakozik ki – a szervezet mint egész szempontjából – az adott, konkrét reflexcselekvés.
Pavlov eszméi hozzájárultak azoknak a nézeteknek a bírálatához, amelyek szerint az élő szervezetek viselkedésére jellemző célszerűség valamiféle nem-anyagi erők megnyilvánulása, és továbbfejlesztették a célszerű viselkedés magyarázatának darwini, determinisztikus alapelveit. A „pszichikus nyálkiválasztás” jelenségei és Pavlov többi, nagyszámú kísérleti kutatásának eredményei alapozták meg azt a következtetést, hogy biológiai lényegét tekintve minden feltételes reflexen alapuló tevékenység szignális jellegű. Ez azt jelenti, hogy a szervezet külső és belső környezetéből érkező különböző jelzések (feltételes ingerkeltők) az időleges kapcsolatok kialakulásának eredményeképpen a szervezet számára lényegi fontosságú feltétlen reflexes (táplálkozási, szexuális, védekezési stb.) tevékenység közvetlen bekövetkezésének előjelévé, jelzőivé válnak.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás