Kezdőlap / Egészség és fitness / Jóga / A jóga és a vallás kapcsolata, Elválaszthatók vagy erősen összefüggnek?

A jóga és a vallás kapcsolata, Elválaszthatók vagy erősen összefüggnek?

Vallás és jóga? Van vajon kapcsolat, vagy a jóga maga a vallás? A jóga kétség kívül spirituális célokkal bír, melyeket nem lehet elválasztani a vallástól, hiszen cél a legfőbb lény, azaz maga az isten elérése és a vele való egyesülés, ezáltal pedig a tökéletesedés. A hindu-, buddhista-, szikh- és dzsain hagyományok értelmében a jóga spirituális céljai nem különülnek el a vallástól. Ez a felfogás a jóga fontos része. Ami pici különbség felfedezhető talán az az, hogy a vallás szorosabb kapcsolatban áll a kultúrával, az értékrenddel, a hittel és a szertartásokkal, a jóga viszont az önmegismerésre, a végső igazság megtapasztalására figyel. Ezek azonban kiegészítik egymást. Sri Ramakrishna szerint a vallás olyan, mint egy magot körülvevő héj. Mind a vallásra, mind a jógára szükség van, összefüggnek, de néha el kell válniuk ahhoz, hogy saját önös céljaikat beteljesítsék.
A jóga egyes változata gazdag ikonográfiával rendelkezik, más változatok sokkal puritánabbak, egyszerűbbek. A jóga hindu követői büszkék vallási hagyományaikra, a nem hindu jógik viszont a jóga nyíltabban gyakorolható mivoltát hangsúlyozzák elsősorban azok számára, akik nem hindu vallásúak.
A jóga Indiából ered, ennek ellenére több modern jógi is (például Swami Vivekananda vagy Paramahansa Yogananda), nyugatra költöztek annak érdekében, hogy ott is meg tudják őrizni a jóga hagyományát, vagy legalábbis elterjesszék azt. Vannak azonban olyanok, akik kritikus szemmel nézik ezt a folyamatot, és azt tartják, hogy a jóga nyugatra exportálásával a jóga leromlott, elvesztette a spirituális gyökereit, felhigult. Szt gondolják ezek a kritikusok, hogy a populáris jóga elsősorban a fizikai gyakorlatokra összpontosul, s elveszti abbéli törekvését, hogy a szellem harmóniáját megteremtse, az erkölcsi megtisztulást elősegítse, s ez által istenhez való közeledést, istennel való egyesülést eredményezzen. Elvesztette benső tartalmát, szellemi gyökereit, s csak a test karbantartására hivatott, holott a fontosabbnak tartott lélek tisztaság, önmagunk megismerése és jobbá tétele, tökéletesedése lenne az igai cél.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A jógaterápia tudományos alapja

A tudósokat azóta foglalkoztatja a jóga agyra és testre gyakorolt hatása, amióta az betört a …

Hozzászólás