Kezdőlap / Társadalom / Házasság / A legfőbb tanulságok a házassággal kapcsolatban

A legfőbb tanulságok a házassággal kapcsolatban

A házasság múltjának, mai problémáinak és az ezzel kapcsolatos véleményeknek vázlatos áttekintése alapján most már megkísérelhetjük néhány következtetés levonását a házasságjövőjét illetően. A házasság, mint a nemek kapcsolatának társadalmilag szabályozott formája nem örökkévaló és változatlan intézmény, hanem éppúgy alá van vetve a fejlődés törvényszerűségének, mint minden az életben. Az emberi történelem – mint láttuk – sokféle házassági formát ismer, de közülük eddig még egyik sem bizonyult véglegesnek. S minthogy az emberiség történelmi fejlődése folytatódik, bizonyosra vehető, hogy a házasság mai formája is meg fog változni, át fog alakulni valami mássá, a fejlődés új követelményeinek megfelelően.
Más szóval: ha a házasság adott formája ellentétbe kerül a (társadalmi és egyéni) fejlődés követelményeivel, akkor át kell adnia helyét egy új, korszerűbb formának.
Az osztálytársadalmak korszakának legjellemzőbb házasságformája, mint láttuk, a patriarchális monogámia volt, ez némi módosításokkal még a kapitalizmusnak is megfelelt. Ma viszont úton vagyunk egy osztály nélküli szocialista társadalom felé, amely alapvetően különbözik minden eddigitől. Ezzel az új társadalmi renddel a patriarchális monogámia egyszerűen nem fér össze. Az ellentét feszültséget és válságot eredményez, amely csak egy – vagy több – új házasságforma kibontakozásával oldódhat meg. Nem tudjuk pontosan, hogy ezek milyenek lesznek. Egy dolog azonban bizonyos: nem lesznek patriarchális jellegűek. A férfiak és nők teljes egyenrangúsága a jövőben aligha válhat kétségessé.
A közeljövő évtizedeit illetően sok mindenre következtethetünk a házasság fejlődésének eddigi-történelmi tendenciáiból. Valószínű ugyanis, hogy az utóbbi évtizedekben megfigyelt tendenciák a jövőben is folytatódnak. Emellett persze számításba kell vennünk azokat az új jelenségeket, tényezőket is, amelyek ma még alig hatnak, de később jelentősen befolyásolhatják a nemi kapcsolatok alakulását.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás