Kezdőlap / Egészség és fitness / Pszichológia / A tehetséges gyermek és a közösség

A tehetséges gyermek és a közösség

Azok a gyermekek, akik különleges IQ szinttel rendelkeznek, minden külső presszió nélkül, saját késztetésből már iskoláskoruk előtt megtanulnak olvasni és írni. Ez sem törvényszerű, nem érvényes minden tehetséges gyermekre. Nem tudjuk az okát ezeknek a különbségeknek. A korai olvasás és írásismeret azzal a következménnyel járhat, hogy a gyermek csúnyán ír, mert kezének finom mozgásai ebben a korban még nem elég fejlettek.
Az általános iskolai tanítók koraérettségük miatt amúgy sem látják szívesen osztályukban ezeket a gyerekeket, hát még ha csúnyán is írnak! Az alsó osztályokban sok tanító a szépírást tekinti az iskolai előrehaladás egyik legfontosabb mérföldkövének. Bizonyított, hogy a gyermekkori csúnya írás odafigyeléssel és sok gyakorlással gyorsan kiküszöbölhető.
Ezek a gyermekek korai mennyiségi és számtani ismeretekkel is gyakran kitűnnek a többiek közül; megfigyelhető, hogy sok esetben sajátos, egyéni számolási módszereket alakítanak ki. Gyakori, hogy ez a számolási mód nem felel meg az általános iskolákban alkalmazott módszereknek. Az már persze magától értetődik, hogy csak az az igazi, amelyet az iskola annak tart. Ezen a területen tehát ismét kialakulhat a konfliktus a pedagógus és a gyermek között; legtöbbször persze a gyermek a vesztes. Ha a gyermekeknek csak azt szabad cselekedniük, amit az iskola megkövetel, az a tehetséges gyermekeknek már az iskolába járás kezdetén nagy csalódást okoz, és negatív motivációt kelt bennük. A passzív szókincs, ami több, mint ahány szót használ a gyerek, a tehetséges gyermekeknél már egyéves korban mintegy 100 szóból áll; ez a passzív szókészlet általában csak másfél – kétéves korban jellemző a gyerekekre.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Értelmi retardáció

A népességnek mintegy 3 százaléka – ami elég tetemes rész! – olyan alacsony teljesítményt nyújt …

Hozzászólás