Kezdőlap / Tag Archives: tehetség

Tag Archives: tehetség

Beethoven

Az apja, aki korán felismerte fia tehetségét, taníttatta egy kicsit zongorázni, egy kicsit hegedülni és orgonán játszani, de nem azért, hogy “csodagyereket” csináljon belőle, mint amilyen Mozart volt, hanem hogy kialakítsa benne a zene igazi szeretetét. Ludwig nyolcéves korában koncertezett először, és 1782-ben kinyomtatták az első szerzeményét. A német közönség …

Érdekel a cikk folytatása? »

A tehetséges gyermek és a közösség

Azok a gyermekek, akik különleges IQ szinttel rendelkeznek, minden külső presszió nélkül, saját késztetésből már iskoláskoruk előtt megtanulnak olvasni és írni. Ez sem törvényszerű, nem érvényes minden tehetséges gyermekre. Nem tudjuk az okát ezeknek a különbségeknek. A korai olvasás és írásismeret azzal a következménnyel járhat, hogy a gyermek csúnyán ír, …

Érdekel a cikk folytatása? »

A korai kérdések megválaszolásának pontos fontossága

A tehetséges gyermekek jó alvók, ezúton nyerik vissza a napközben kimerített, de a következő napon újra szükséges magas energiaszintet. Noha a nagy tehetségű gyermekek az őket különösen érdeklő dologra koncentrálnak és feladattudatuk is erős, egyidejűleg más dolgokkal is tudnak foglalkozni. Ez annak köszönhető, hogy az információk felvétele és feldolgozása esetükben …

Érdekel a cikk folytatása? »

A produktív érintkezés

A produktív érintkezés a környezettel beszéd útján; ellentétben a reproduktív érintkezéssel, nyilvánvalóan a nagy tehetségű gyermek egyik fontos jellemzője. Erre a jelenségre már számos könyvben és folyóiratban felhívták a figyelmet. Ha a következőkben megkíséreljük a nagy tehetségűek néhány ismérvének leírását, gondolnunk kell arra, hogy a lista nem lesz teljes és …

Érdekel a cikk folytatása? »

Ok és okozati összefüggés

Az a tapasztalat is, hogy nem minden nagy tehetségű tanuló tud korán olvasni vagy számolási műveleteket elvégezni. Csak tudásvágyából lehet arra következtetni, hogy a gyermek figyelme a „tanulási dolgok” felé irányul. Ezt a spontán megnyilvánuló érdeklődést gyakran negatív módon ítélik meg a pedagógusok, akik az első és második osztályban találkoznak …

Érdekel a cikk folytatása? »

A felfedezés és a fejlesztés elválaszthatatlanok a tehetséggondozásban

A tehetséges, különleges gyermekek gyakran a beszédfejlődésben is előnnyel rendelkeznek, s az is előfordul, hogy már első születésnapjukon mondanak néhány szót, és nem sokkal ezután mondatokat is képeznek. Más gyermekek ezzel szemben a beszédfejlődésben „elmaradást” mutatnak, vagyis először csak másfél – kétéves korban szólalnak meg, de ekkor már nyelvtanilag is …

Érdekel a cikk folytatása? »

A rendkívüli tehetség és a kiváló képesség

Gyakran szinonimaként használjuk a„nagy tehetséget” és a„kiváló képességet”. Sokan viszont a„tehetséges” jelzőt kizárólag azokra az emberekre alkalmazzák, akik intellektuális területen mutatnak kiválóságot, miközben a„képesség” kifejezést csak akkor alkalmazzák, ha valaki a művészetekben, sportban, zenében vagy más hasonló területen mutat fel rendkívüli képességeket. A két kifejezés ilyeténképpen való elkülönítését igen sokan …

Érdekel a cikk folytatása? »

Különféle tehetségek a kreativitás területén

Közreadtunk már egy definíciót a kiemelkedő tehetségről, de beszélhetünk más felfogású meghatározásról is. Ezek szerint a tehetség a következő négy területen mutatkozik meg: 1. a szellemi képességek, az intellektuális teljesítmények területén; 2. a kreativitás és az alkotókészség területén; 3. a művészetekben, az ábrázoló- és zeneművészetek területén; 4. szociális területen, ahová …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az intellektuális képesség, kreativitás, motiváció

Az intellektuális képesség azt jelenti, hogy az intelligencia, amelyet erre konstruált tesztek segítségével mérünk, átlagon felüli. Ezt általában az intelligencia quotienssel (IQ) fejezzük ki. Noha nem lehet élesen megvonni annak határát, hogy az egyén intelligenciája milyen értékről számítva átlag feletti, munkánkban abból indulunk ki, hogy amennyiben az IQ érték 130 …

Érdekel a cikk folytatása? »

A több faktorból álló modell: képesség + kreativitás + motiváció

Mind a „kiemelkedő tehetségű”, mind az „átlagos tehetségű” kifejezés csupán leíró jellegű. A különleges tehetség megnyilvánulhat mozgásban, szociális képességekben, művészeti adottságokban vagy átlagon felüli intellektusban. Gyakori, hogy ezek a tehetségformák együttesen lépnek fel. Marnak olyan rendkívüli tehetségek, akik csak egy területen tűnnek ki tehetségükkel, ilyen pl. a zene. Különleges helyzet, …

Érdekel a cikk folytatása? »