Kezdőlap / Egészség és fitness / Pszichológia / A produktív érintkezés

A produktív érintkezés

A produktív érintkezés a környezettel beszéd útján; ellentétben a reproduktív érintkezéssel, nyilvánvalóan a nagy tehetségű gyermek egyik fontos jellemzője. Erre a jelenségre már számos könyvben és folyóiratban felhívták a figyelmet. Ha a következőkben megkíséreljük a nagy tehetségűek néhány ismérvének leírását, gondolnunk kell arra, hogy a lista nem lesz teljes és hogy nem fog ráilleni minden nagy tehetségű gyermekre. A nagy tehetség néhány igen jellemző ismérve a következő:
Pszichológiai szempontból nézve ezek a gyermekek fejlődési előnnyel rendelkeznek a kortársaikhoz képest, ami korai intellektuális érdeklődésben mutatkozik meg, és ami semmiképpen sem koruknak megfelelő. Ez sokszor jelentűs eltérés a kortársak és a nagy tehetségűek nívója között. Azáltal, hogy a legtöbbjük testi fejlettsége viszont az életkori normáknak megfelelő, a különbség a testi és a szellemi fejlettség között feltűnő lehet. Sok pedagógus tanácstalannak érzi magát, nem tudja, hogy ilyen helyzetben mit tegyen. A tanácstalanság abból ered, hogy a fejlődéspszichológiának egyetlen tankönyve sem tartalmaz utalást a test és a lélek eltérő fejlődési sebességére vonatkozóan. A fejlődéspszichológia szerint a naptári kor globális norma csupán, ami nem tartalmazza megkülönböztetetten az egyes részletek fejlődési normáit. Mindez azt jelenti, hogy a naptári életkor nem használható a tehetségesek megítélésére.
A nagy tehetségű gyermekek már kicsi korukban nagyon kíváncsiak és nagyon tanulékonyak. Az ismert „miért korszak”, amely általában hároméves korban kezdődik, három és négy év között éri el a csúcspontját, a tehetséges gyermekeknél ennél lényegesen korábban kezdődik és sokkal intenzívebb. Az ilyen gyermekek nem elégszenek meg tökéletlen és túl egyszerű válaszokkal, hanem inkább kérdeznek mindaddig, amíg pontosan megtudják,mire kíváncsiak – ez néha napokon és heteken át tarthat. A természet a nagy tehetségű gyermekeket bőven ellátta energiával. Nem fáradnak ki egykönnyen, és ezzel sokszor kétségbe ejtik szüleiket és tanítóikat.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Értelmi retardáció

A népességnek mintegy 3 százaléka – ami elég tetemes rész! – olyan alacsony teljesítményt nyújt …

Hozzászólás