Kezdőlap / Egészség és fitness / Pszichológia / A produktív érintkezés

A produktív érintkezés

A produktív érintkezés a környezettel beszéd útján; ellentétben a reproduktív érintkezéssel, nyilvánvalóan a nagy tehetségű gyermek egyik fontos jellemzője. Erre a jelenségre már számos könyvben és folyóiratban felhívták a figyelmet. Ha a következőkben megkíséreljük a nagy tehetségűek néhány ismérvének leírását, gondolnunk kell arra, hogy a lista nem lesz teljes és hogy nem fog ráilleni minden nagy tehetségű gyermekre. A nagy tehetség néhány igen jellemző ismérve a következő:
Pszichológiai szempontból nézve ezek a gyermekek fejlődési előnnyel rendelkeznek a kortársaikhoz képest, ami korai intellektuális érdeklődésben mutatkozik meg, és ami semmiképpen sem koruknak megfelelő. Ez sokszor jelentűs eltérés a kortársak és a nagy tehetségűek nívója között. Azáltal, hogy a legtöbbjük testi fejlettsége viszont az életkori normáknak megfelelő, a különbség a testi és a szellemi fejlettség között feltűnő lehet. Sok pedagógus tanácstalannak érzi magát, nem tudja, hogy ilyen helyzetben mit tegyen. A tanácstalanság abból ered, hogy a fejlődéspszichológiának egyetlen tankönyve sem tartalmaz utalást a test és a lélek eltérő fejlődési sebességére vonatkozóan. A fejlődéspszichológia szerint a naptári kor globális norma csupán, ami nem tartalmazza megkülönböztetetten az egyes részletek fejlődési normáit. Mindez azt jelenti, hogy a naptári életkor nem használható a tehetségesek megítélésére.
A nagy tehetségű gyermekek már kicsi korukban nagyon kíváncsiak és nagyon tanulékonyak. Az ismert „miért korszak”, amely általában hároméves korban kezdődik, három és négy év között éri el a csúcspontját, a tehetséges gyermekeknél ennél lényegesen korábban kezdődik és sokkal intenzívebb. Az ilyen gyermekek nem elégszenek meg tökéletlen és túl egyszerű válaszokkal, hanem inkább kérdeznek mindaddig, amíg pontosan megtudják,mire kíváncsiak – ez néha napokon és heteken át tarthat. A természet a nagy tehetségű gyermekeket bőven ellátta energiával. Nem fáradnak ki egykönnyen, és ezzel sokszor kétségbe ejtik szüleiket és tanítóikat.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Hipnózis

Egészen pontos meghatározását még mindig nem ismerik, pedig a jelenséget magát viszont igen jól. Az …

Hozzászólás