Kezdőlap / Egészség és fitness / Pszichológia / A több faktorból álló modell: képesség + kreativitás + motiváció

A több faktorból álló modell: képesség + kreativitás + motiváció

Mind a „kiemelkedő tehetségű”, mind az „átlagos tehetségű” kifejezés csupán leíró jellegű. A különleges tehetség megnyilvánulhat mozgásban, szociális képességekben, művészeti adottságokban vagy átlagon felüli intellektusban. Gyakori, hogy ezek a tehetségformák együttesen lépnek fel. Marnak olyan rendkívüli tehetségek, akik csak egy területen tűnnek ki tehetségükkel, ilyen pl. a zene. Különleges helyzet, amikor az adottság az egyik területen már érvényesül, míg más területeken még nem bontakozott ki. Minden esetben – akár átlagos vagy rendkívüli legyen is a tehetség -, szüksége van a támogatásra, ösztönzésre, amely a továbbfejlődését elősegíti. A fejlődés, kibontakozás legközvetlenebb és leginkább nélkülözhetetlen talaja a szociális környezet. Olyan fontos, hogy érdemes bővebben is szólnunk róla.
A tehetséget általában csak akkor lehet felismerni, ha már manifesztálódik, azaz rendkívüli teljesítményekben, vagy cselekvésekben is kifejeződik. A kiemelkedő tehetség, jobban mondva a kiemelkedő intellektus az általunk használt értelemben legalább három fontos személyiségjegyet foglal magába, ezek: az intellektuális képesség, kreativitás és motiváció. Ez a három faktor szorosan összefügg egymással, ezeket nevezzük „Triad”-nak (három egymáshoz tartozó dolog).
Az ember szociális lény. Ez azt jelenti, hogy egészséges fejlődéséhez jó szociális kapcsolatokra van szükség, különösön a családdal, az iskolával és a baráti körrel Ezek a kapcsolatok nélkülözhetetlenek. Ez az a szociális környezet, amely az adottságok megvalósításához szükséges. Az illető személy és környezete között elsődleges fontosságú a jó együttműködés, de ez csak akkor jöhet létre, ha az érintett személynek is megfelelő szociális képességei vannak, vagyis képes arra, hogy másokkal jó kapcsolatot építsen ki és tartson fenn.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Értelmi retardáció

A népességnek mintegy 3 százaléka – ami elég tetemes rész! – olyan alacsony teljesítményt nyújt …

Hozzászólás