Kezdőlap / Tudomány / A tudat rendkívül bonyolult rendszer

A tudat rendkívül bonyolult rendszer

A tudat gondolkodási, érzelmi és akarati aktusaink örökkön változó folyamata, amelyben semmi nem marad meg szilárdan és változatlanul. Úgy tűnik, hogy minden egyes aktus egyedi és ismételhetetlen. S mégis ezekben az aktusokban van valami általános: az elemek kapcsolatának logikája, sőt bizonyos mértékben maguk az elemek is, amelyek törvényszerű viszonyokban állnak egymással. A tudat a lelki élet igazi központja, az a szabályozó elv, amely irányítja az ember pszichikus tevékenységét. Mint rendkívül bonyolult rendszer, a tudat megőrzi önmagával való viszonylagos azonosságát, függetlenül attól, hogy megszakítás nélkül különböző élmények, gondolatok és eszmék áramlanak, mondhatni, „rajta keresztül”. S bár egyetlen individuális képmás sem őrződik meg a tudat állományában egy viszonylag rövid időszakaszon túl, az adott ember tudata ma ugyanaz, mint ami tegnap volt, pillanatnyi működésének jellege attól függ, miként funkcionált korábban. Ugyanakkor mindezek során a tudat, létezésének valamennyi szintjén, szakadatlanul és meghatározott irányban változik. A tudat filo- és ontogenetikai fejlődésének ezt az irányultságát vitathatatlanul igazolja már az egyszerű összehasonlítás is a gyermek és a felnőtt, vagy a primitív és a mai kultúrember tudata között.
A tudat értelmi átfogóképessége igen kiterjedt. Az emberi lét szférája állandóan szélesedik, új és új tárgyakat vonva be körébe, amelyekre a tudat is kiterjed. Az ember konkrét-történeti életfeltételeitől függően a tudat különböző tartalmakkal telítődik és különböző társadalmi-politikai irányultságot ölt.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás