Kezdőlap / Tudomány / Az asszociációs pszichológia

Az asszociációs pszichológia

Az asszociációs pszichológia arra törekedett, hogy a tudat egész épületét csupán asszociatív kapcsolatokkal összekötött képzetekből építse fel. Ám a tudat olyan elemei mint az érzetek, észleletek, gondolatok, érzelmek, akarat stb. nem kevésbé lényegesek, és valamennyien együtt alkotnak egy egészet. Az elszigeteltségükben vett elemek mint olyanok a tudományos elemzés eredményei. A tudat valóságos funkcionálása során ezek csak az egészen belül, mint állományának részei léteznek.
Természetesen, mikor rendszer gyanánt tekintjük a tudatot, benne – mint minden más rendszerben is – minden egyes eleme viszonylag önállóként jelenik meg: egyszóval egy rendszer elemeként. De a„tudati aktusban” egyetlen pszichikus folyamat sem válhat jelentéssel bíróvá „önmagában”, a többi pszichikus képződménnyel való összefüggésén kívül, amelyeknek összességébe úgy „illeszkedik be”, mint egészbe a rész. Egyetlen tudati jelenség sem magyarázható meg önmagában és önmagából. Például az érzetek és észleletek, amennyiben elszakítjuk őket a rájuk következő, bonyolultabb tudatformáktól, elvesztik megismerésbeli értelmüket. Nem véletlenül beszélt Lenin az élő szemlélettől az absztrakt gondolkodásig vezető átmenetről.
A kutatások során azonban legtöbbször túl élesen szakítják szét a megismerési folyamatot — s általában a tudatot mint egész jellegű rendszert – egyes elemeire, amelyeknek aztán önálló jelentést tulajdonítanak. Így az ismeret elméletben és pszichológiában külön szokás beszélni az érzéki szemléletről, figyelmen kívül hagyva ennek a gondoIkodással és érzésekkel való kapcsolatát, s hasonlóképp az absztrakt gondolkodásról, az érzésekről, az akaratról mellőzve ezeknek a szenzoros folyamatokkal való összefüggését. Természetesen a tagoláson és elkülönítésen keresztüli megközelítés az egyetlen út, amely az egész természetének elemzésére vezet. Ez önmagában ugyan nem rombol szét serumit, de az igazságot mindig a mi azonosítósaink és megkülönböztetéseink „absztrakciós intervallumán belül” mutatja fel számunkra.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás