Kezdőlap / Tudomány / Az agy “fekete doboza” (black box)

Az agy “fekete doboza” (black box)

A bonyolult pszichológiai jelenségekben részt vesz a teljes agykéreg mint funkcionálisan és strukturálisan differenciált egész. E rendszer minden eleme valamennyi globális jellegű folyamatban közreműködik, mégpedig többé-kevésbé specifikus módon. A bonyolult értelmi funkciókhoz nem tartoznak olyan „központok”, amelyek éppen ezeket (és csak ezeket a funkciókat) hoznák létre, de egy-egy ilyen funkció megvalósításában meghatározott agyi mezőknek különösen kiemelt szerep jut. Az agy strukturális elemeinek multifunkcionalitását még az is magyarázza, hogy a pszichikus funkció nem az agy mechanizmusával mint olyannal, hanem dinamikus állapotváltozásaival, avagy – pontosabban – a benne végbemenő bonyolult „társadalmi-történelmi” determinációnak alávetett neurodinamikai folyamatokkal van kapcsolatban. Minél ősibb jellegű filogenetikailag valamely mechanizmus, annál egyértelműbben lokalizált. Az idegrendszer legalacsonyabb emeletein a lokalizáció egyértelműbb, mint a kéregalatti területben, s ez utóbbiban egyértelműbb, mint magában a kéregben. Hasonlóképpen a kéregben is a relatíve primitív mechanizmusok a filogenezis folyamatában egyértelműen hozzárendelődtek meghatározott mezőkhöz. A bonyolultabb és genetikailag későbbi, már az ember társadalmi-történelmi fejlődésének folyamatában létrejött funkciók megvalósításában viszont számos kortikális elem vagy a kéreg egésze vesz részt, mégpedig a különböző elemek különbözőképpen járulnak hozzá az egész munkájához. De az agy integráns tevékenysége mind a mai napig „black box” marad számunkra. Tudjuk, mi az, ami oda bekerül és ami távozik onnan – de hogy mi történik eközben, az sok vonatkozásban még mindig titok marad.
Az agyról szóló tudomány alapvető erőfeszítései mindenekelőtt arra irányultak, hogy fényt derítsenek az állati pszichikumnak (továbbá az emberi pszichikum egyes elemi jelenségeinek) fiziológiai mechanizmusaira. A tudat és öntudat bonyolult jelenségeinek neurofiziológiai alapját még nem sikerült a kellő mértékben feltárni. Ez a jövő feladata marad.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás