Kezdőlap / Tudomány / Az információáramlás felhasználása

Az információáramlás felhasználása

A visszatükrözés formája a kölcsönhatásban álló testek strukturális felépítésének sajátosságától és szintjétől függ. A visszatükrözés tartalma pedig abban jut kifejezésre, milyen változások mentek végbe a visszatükröző tárgyban, és ezek a hatást gyakorló tárgy vagy jelenség milyen aspektusait reprodukálják.
A visszatükrözési folyamatok az információ átadásának és feldolgozásának folyamatai. Az anyag strukturális szervezettségének minden szintjén végbemennek erre a szintre specifikusan jellemző információs folyamatok – kezdve az anyag mozgásának mechanikai formájához tartozó elemi információs folyamatoktól egészen a társadalomban végbemenő legbonyolultabb információs folyamatokig. Az információ legmagasabb szintjét a szubjektív jelenségek, az egyéni és a társadalmi tudat szférájához tartozó képmások, eszmék és gondolatok alkotják.
Az élettelen természetben is végbemegy információcsere, de az információ csak az élő rendszerekben nyer dekódolást. V. M. Gluskov helyesen jegyezte meg, hogy „egyáltalán nem szükségszerű az információ fogalmát összekapcsolni az információ értelmességének posztulátumával, amint ez e szó közönséges, mindennapi használatában történik. Nemcsak egy könyv betűktől tarkálló lapjai vagy az emberi beszéd hordoznak információt, hanem a napfény, a hegyvonulat feltüremlései, a vízesés zaja, a levelek susogása stb. is.”
Az élő anyag egyik alapvető tulajdonsága az a képesség, hogy ne csak befogadja, hanem aktívan fel is használja az információt. Az állatoknál kialakul az alkalmazkodó tevékenység sajátos formája – az állati viselkedés, s vele együtt a vezérlés, amely elképzelhetetlen az információ fel használása nélkül. Az információ átadás meghatározott jeleken, azaz valamiféle anyagi folyamatokon keresztül valósul meg, például az elektromos áram impulzusainak, elektromágneses hullámoknak, szagoknak, hangoknak, színeknek stb. segítségével.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás