Kezdőlap / Tudomány / Milyen kölcsönviszony áll fenn az információ és a visszatükrözés között?

Milyen kölcsönviszony áll fenn az információ és a visszatükrözés között?

A heterogenitáson, vagy másképp fogalmazva, a közlés forrásában adott választási lehetőségek sokféleségén alapul az információ mennyiségi értékelése. Minél szélesebb a választás lehetősége, annál meghatározatlanabb a kimenetele. A választás eredményeiről szóló közlésnek meg kell szüntetnie ezt a meghatározatlanságot. Minél nagyobb fokú meghatározatlanságot szüntet meg az adott közlés, annál több információt tartalmaz.
Ha nincs választás (és ennek megfelelően: meghatározatlanság), a közlés nem hordoz információt. Információval csak az a közlés rendelkezik, amely valami újat, a korábban is ismertektől eltérőt tartalmaz. Ha azt halljuk, hogy az éjszaka után nappal következik, úgy lényegében nullával egyenlő információt kaptunk: azt, hogy az éjszakát a nappal váltja fel, tudtuk enélkül is; itt nincs választás. Minden ember intuitíve érzi, mit jelent az, hogy „sok” vagy „kevés” információ. De ez nem elégséges. A tudománynak és a gyakorlatnak, különösen a modern hírközlési technikának, szüksége van az információ pontos
mennyiségi mértékére. Ezt a mértéket szolgáltatja a közlés meghatározatlansága, úgynevezett entrópiája.
Milyen kölcsönviszony áll fenn az információ és a visszatükrözés között? E kérdést illetőleg nem alakult ki egységes vélemény a hazai irodalomban. Egyesek hajlanak e két fogalom azonosítására. Mások úgy vélik, hogy ezek rokonjellegű, de nem azonos fogalmak. A harmadik álláspont megkülönbözteti őket, és tisztázni igyekszik kölcsönös kapcsolatuk jellegét.
A visszatükrözés folyamatában szükségszerűen információ-átadás megy végbe, azaz a visszatükrözött tárgy meghatározott elrendezettségének (struktúrájának, formájának) olyan átvitele a visszatükröző tárgyra, amelynek alapján ítélni lehet a hatást gyakorló tárgy vagy jelenség bizonyos ismérveiről, tulajdonságairól. Ebben az értelemben az információ nem más, mint „vándorló struktúra”. Egyes esetekben ez az átvitel úgy jelenik meg, mint „nyom”, amely rögzíti a hatást gyakorló tárgy, jelenség bizonyos sajátosságait. Például egyes kövületek világosan megőrizték a legősibb hal- és növényfajták lenyomatait.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás