Kezdőlap / Tudomány / Az információtúltengés veszélyei

Az információtúltengés veszélyei

Ma már vannak olyan gépek, amelyek képesek maguknak a feladatoknak a kidolgozására is. Az ember csupán a vezérlés célját határozza meg.
A mai ember világszemléletét jelentősen gazdagító, alapvető fontosságú eszmék tartalmát a világegyetem alkotóelemeinek új felfogása teszi; ezen elemek közé kell sorolnunk az információ jelenségét is. Bármiféle szervezett rendszer elképzelhetetlen információ nélkül.
Gyakran hallani azt a véleményt, hogy ma az információ túltengésének korában élünk – a legkülönbözőbb információs folyamok átszakították csatornáik partjait, mind szélesebbre áradnak szét, és azzal fenyegetnek, hogy elözönlik az emberi elméket. Ugyanakkor az általánosan jelentkező információs felesleg ellenére gyakran épp a teljes értékű és időben érkező információ hiányától szenvedünk, ami nehézségeket okoz a népgazdaság, a tudomány, a közegészségügy stb. tervezésében.
A külföldi irodalomban különböző, az információ dialektikus materialista értelmezésével szemben álló felfogásokkal találkozhatunk. Így például Kerschner német tudós – felhasználva Wiener ismert tételét, miszerint az információ „sem nem anyag, sem nem energia” – azt bizonygatja, hogy az információ fogalmát egyáltalán nem lehet beilleszteni a materialista világképbe.
A dialektikus materialista világnézet rendszerében az információ úgy jelenik meg, mint a mozgó anyag elidegeníthetetlen tulajdonsága. A kutatók mind szélesebb köre csatlakozik ahhoz az állásponthoz, amely az információt a visszatükrözés és a heterogenitás fogalmaival kapcsolja össze.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás