Kezdőlap / Tudomány / Az intellektuális folyamat racionalitása

Az intellektuális folyamat racionalitása

A gondolkodás szervezett keresési folyamat, amely egyetlen tárgyra, a megoldandó problémára összpontosított irányultságot és koncentrációt követel. Ez a folyamat lényegileg különbözik az asszociációk kaotikus játékától, amely a rögtön különböző irányba szétáramló gondolattöredékek sorát idézi csak fel. Amikor az ember fáradt, gyakran engedi csapongani, véletlen álmodozásokba elmerülni gondolatait. Ezt nevezi Hegel a szellem önmagában való zavaros erjedésének. De még az ilyen álmodozások irányultsága is nagyobb fokú, mint az asszociációk puszta játékáé.
A gondolkodási folyamat megkülönböztető sajátosságát az alkotja, hogy lefolyását nem külső kapcsolatok,
hanem saját tartalmának logikája determinálja. Amikor meghatározott premisszákból levonjuk a logikailag megalapozott következtetést, a gondolatok közti kapcsolat elvileg különbözik az asszociatív kapcsolattól. A következmény és a premisszák kapcsolatát ez esetben az jellemzi, hogy ezen előfeltételekből az adott következmény formálisan, tehát saját és a premisszák tartalmától függetlenül következik.
Az intellektuális folyamat racionalitása, ésszerűsége abban rejlik, hogy adekvátan tükrözi vissza az objektív viszonyokat, hogy – miközben a probléma megoldása vagy a cél elérése során meghaladja ezek határait, megváltoztatja őket – mégis velük megfelelésben van megszervezve.
A tudat mint az ember pszichikus tevékenységének legmagasabb formája nem azonos a gondolkodással. Amikor például a burzsoá és a proletár tudatának különbségéről beszélünk, nem arra gondolunk, hogy ismereteik, gondolkodásuk és megértésük logikája stb. eltérnek egymástól, hanem mindenekelőtt érdekeik, meggyőződéseik, értékorientációik stb. különbségére.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás